Nakon ove lekcije bićete u mogućnosti da:

  • Izvršite nadogradnju između Windows Vista verzija
  • Identifikujete najbolji izbor za nadogradnju između Windows Vista verzija
  • Opišete proces nadogradnje između Windows Vista verzija

Dok Windows Vista podržava In-place nadogradnju i migraciju između razlličitih verzija, veoma je važno da shvatimo da ne podržavaju sve verzije In-place nadogradnju u sve druge Windows Vista verzije. U ovoj lekciji, nalaze se dodatne informacije koje se odnose na nadogradnju i migraciju između Windows Vista verzija.

Koje izbore imamo prilikom nadogradnje između Windows Vista verzija?

Ako je na kompjuteru instalirana Windows Vista Home Basic verzija i u međuvremenu smo nadogradili hardver na našem kompjuteru (npr. dodali smo grafičku karticu koja pruža bolje performanse), naš kompjuter će možda moći da podrži Windows Vista Ultimate verziju. Veoma je važno znati da li možemo da odradimo In-place nadogradnju u Windows Vista Ultimate verziju sa drugih Windows Vista verzija.

Podržane nadogradnje

Upamtite da različite verzije Windows Viste imaju različite karakteristike, u zavisnosti od okruženja u kojem će se koristiti. Na primer, Windows Vista Home Premium verzija uključuje Parental Controls, dok Windows Vista Business verzija ne nudi Parental Controls. U slučaju da odradimo nadogradnju u Windows Vista Business verziju Parental Control karakteristika će biti izgubljena. Slično, Windows Vista Business verzija podržava Join a Windows Domain karakteristiku dok Windows Vista Home verzije ne podržavaju. Iz tog razloga, ne podržavaju sve verzije Windows Vista operativnog sistema In-place nadogradnju između sebe, i možda će nadogradnja morati da se odradi odrađivanjem čiste instalacije Windows Vista operativnog sistema i nakon instalacije odrađivanje migracije programskih i korisničkih postavki (Program and User Settings).

Sledeća tabela identifikuje stazu za nadogradnju između različitih verzija Windows Vista operativnog sistema.

Proces nadogradnje između Windows Vista verzija

Proces nadogradnje između različitih verzija Windows Vista operativnog sistema je veoma sličan sa nadogradnjom između ranijih verzija Windows operativnih sistema u Windows Vistu. Možemo da odradimo In-place nadogradnju između određenih verzija Windows Viste, dok u nekim slučajevima moramo da koristimo čistu instalaciju i proces migracije za druge nadogradnje.

Backup

Da bi nadogradili verziju Windows Viste sa drugom verzijom Windows Vista operativnog sistema koristeći čistu instalaciju i metod migracije, moramo prethodno da odradimo backup programskih postavki (program settings) i svih korisničkih postavki (all user-related settings). Ove zadatke možemo da odradimo korišćenjem WET-a ili USMT.

Znamo da in-place nadogradnja odrađuje migraciju postavki i podataka automatski, ipak Microsoft preporučuje da se pre samog procesa in-place nadogradnje odradi backup važnih podataka jer time osiguravamo podatke u slučaju da nadogradnja ne prođe kako bi trebalo i kako mi očekujemo.

Instalacija ili nadogradnja?

Potrebno je da ubacimo instalacioni DVD za verziju Windows Viste na koju želimo da nadogradimo naš operativni sistem, i startujemo instalacioni program. Ako je direktna nadogradnja In-place moguća, ova opcija će biti omogućena i moći ćemo da je selektujemo u toku instalacije. U drugom slučaju, moraćemo da selektujemo Custom (advanced) opciju za odrađivanje čiste instalacije nove verzije Windows Viste.

Update

Nakon kompletne instalacije Windows Vista operativnog sistema, potrebno je odraditi download-ovanje i instalaciju svih potrebnih zakrpa i sigurnosnih update-ova Windows Vista operativnog sistema u slučaju da to nismo odradili u toku procesa instalacije.

Instaliranje programa

Potrebna je reinstalacija svih programa samo u slučaju da smo prethodno odradili čistu instalaciju i migraciju Windows Vista operativnog sistema. Ako smo odradili In-place nadogradnju, ne moramo da reinstaliramo programe, iz razloga što će migriracija biti odrađena automatski u toku procesa in-place nadogradnje Windows Viste. 

Restore

Da bi kompletirali proces migracije, moramo da iskoristimo WET ili USMT i odradimo restauraciju aplikativnih programa i korisničkih postavki. Ako smo prethosno odradili in-place nadogradnju nije potrebno raditi restauraciju korisničkih postavki i reinstalaciju programa.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Nadogradnja između Windows Vista verzija 1
  • Nadogradnja između Windows Vista verzija 2