Video tranzicija je prelaz između dva kadra i može se primeniti samo na početku i kraju klipa. U Adobe Premieru postoji veliki broj različitih tranzicija. One mogu varirati od običnog pretapanja između dve slike sve do stilizovanih efekata. Tranzicija kao vizuelni prelaz između dva kadra nosi u sebi i estetsko značenje koje gledalac doživljava kao deo priče, zato svaka tranzicija mora biti u funkciji sadržaja i forme emisije u kojoj se primenjuje. Tako se pretapanje u filmu doživljava kao „protok vremena“, a ne samo lep i postepen prelaz između dve slike. Sve tranzicije se nalaze u panelu Effects u folderu Video Transitions.

 

 

Video tranzicije su podeljene po različitim oblastima. Oblasti su podeljene po vizuelnim karakteristikama tranzicija. Grupa tranzicija iz iste oblasti ima jedan ili više zajedničkih elemenata. Tranzicije biramo sa željom da kod gledaoca izazovemo emociju koja kroz vizuelni efekat tranzicije pojačava našu priču.

 

 

S obzirom na to da je tranzicija promena kadrova (klipova) sa vremenskim trajanjem, za uspešnu tranziciju između dva klipa neophodno je njihovo preklapanje u vremenskom trajanju tranzicije. To znači da na početku tranzicije vidimo prvi klip i delimično sledeći koji vrši tranziciju, zatim, dok traje tranzicija, prvi klip nestaje i vizuelni prostor ekrana popunjava naredni klip. Na kraju tranzicije i dalje imamo prisustvo oba klipa, s tim što je sada dominantni drugi klip, dok prvi potpuno nestaje.

Najlakši način uvida u to da li na jednom klipu možemo primeniti video tranziciju je vidljiv u Source Panelu: na klipu koji želimo da umontiramo u naš Timeline, obeležimo In i Out i na taj način dobijemo montažni kadar.

 

 

Prostor od početka klipa do In markera i prostor od Out markera do kraja klipa jeste video materijal tog klipa koji može da uđe u video tranziciju. Koliki deo tog prostora će biti u video tranziciji zavisi pre svega od samog trajanja video tranzicije, kao i od načina na koji se ona postavlja između dva klipa. Načine postavljanja video tranzicije pokazaćemo kasnije u ovoj nastavnoj jedinici.

 

 

Postoji nekoliko načina postavljanja video tranzicije na Timeline našeg projekta. Pre svega na Timeline moramo postaviti dva klipa koja su spojena. Video tranzicija se stavlja na rezu (mestu spajanja dva klipa).

 

 

Postoji mogućnost postavljanja tranzicije i na samo jedan klip (Single side transition), ali to je zbog transparentne prirode tranzicije isto.

Ono što prvo moramo da definišemo kod Video Transitiona je vreme trajanja tranzicije. Naravno, taj parametar kasnije možemo menjati, ali ako radimo dosta sa tranzicija u jednom projektu, onda bi taj parametar svakako trebalo odmah na početku rada definisati. U menu baru pod: Edit > Preferences > General > Video Transition Default Duration 

 

Kada prvi put startujemo Adobe Premiere trajanje video tranzicija je definisano na 30 frejmova. To je jedan sekund u NTSC televizijskom sistemu koji se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali u evropskom PAL sistemu jedan sekund iznosi 25 frejmova. Kada je Curent Time Indicator pozicioniran u blizini mesta spajanja dva klipa (slika 3.2.a.) komandom sa tastature: Crtl + D na mesto reza postavlja se Default Transition sa trajanjem definisanim u Video Transition Default Duration. Definisanje default tranzicije vrši se desnim klikom miša na željenu tranziciju u Effects Panelu (slika 3.3.b.). Definisana Default Tranzicija u Effects Panelu prikazana je crveno uokvirenom ikonicom video tranzicije.

 

 

Takođe, iz menu bara možemo postaviti tranziciju na željeno mesto na Timeline, između dva klipa.

Menu bar Sequence  >  Apply Video Transition  

 

 

i u ovom slučaju će se na mestu reza postaviti default tranzicija sa već definisanim trajanjem.

Najjednostavniji način postavljanja tranzicija na Timeline je njihovim prevlačenjem iz Effects Panela. Mišem i levim klikom uhvatimo željenu tranziciju i prevučemo je na željeno mesto, između dva klipa (Drag and Drop).

Dužinu trajanja tranzicije, kada je naša tranzicija na Timeline-u između klipova, možemo menjati tako što levim klikom miša uhvatimo jednu od ivica tranzicije i razvlačimo tranziciju, bilo da smanjujemo njeno trajanje ili ga povećavamo. Ispod kursora koji sada automatski dobija funkciju Trim-in pojavljuje se i vremenski parametar sa + ili – predznakom, u zavisnosti od toga da li Vašoj tranziciji dodajete ili oduzimate frejmove.

 

 

Svaka promena trajanja tranzicije predstavljena je i u Program Panelu, tako što u trenutku kad počnemo da menjamo trajanje tranzicije u Program Panelu istovremeno vidimo kraj prethodnog i početak narednog klipa. Time code koji se pojavljuje na svakom klipu unutar monitora je mesto na kome se kursor nalazi na klipu od početka tog klipa. U levom uglu obeležen žutom bojom je displej korekcije trajanja tranzicije, dok je u desnom uglu displej trajanja tranzicije.

 

 

Kada neku tranziciju precizno definišemo i zadovoljni smo njenim izgledom, pa želimo da je prenesemo i na druge montažne prelaze, obeležimo je levim klikom miša i pritiskom na Ctrl + C sa tastature kopiramo, a zatim pritiskom na komande Ctrl + V prenesemo na željeno mesto na Timeline, koje odredimo postavljanjem Time indicatora.

Brisanje tranzicije se vrši njenim obeležavanjem jednim klikom levog dugmeta na mišu i potom komandom Delete sa tastature, ili klikom desnog dugmeta miša i selekcijom komande Clear u podmeniju koji se pojavi.

Sada kada smo postavili tranziciju između naša dva klipa, u Effect Controls Panelu možemo menjati sve osnovne parametre tranzicije, kao što su trajanje i početna pozicija, a u zavisnosti od tranzicije imamo i dodatne funkcije koje podešavamo i tranziciju prilagođavamo našim potrebama ili potrebama video projekta na kom radimo. 

 

 

  1. Duration - Vreme trajanja tranzicije u timecode obliku
  2. Tranzicija
  3. Deo klipa koji nije u tranziciji, ali koji može biti upotrebljen
  4. Ikona koja prikazuje izgled tranzicije i na kojoj se definišu prostorni parametri tranzicije
  5. Show Actual Source — check box kojim se bira da u Effect Controle Panelu vidimo vizuelni sadržaj naših klipova na kojima je postavljena tranzicija
  6. Parametri za podešavanje koji su svojstveni različitim tranzicijama

 

U samom Panelu Effect Controls na desnoj strani imamo vizuelni prikaz klipova i tranzicije. U tom delu mišem možemo pomerati i vizuelno korigovati parametre tranzicije. Možemo povećavati dužinu tranzicije, pomerati je Slide tool alatkom koja se automatski pojavljuje kada je kursor na polju tranzicije ili Ripple alatkom menjati početak i kraj klipa dok trajanje (dužina klipa) ostaje ista. Ovakav vizuelni prikaz je preuzet iz prvih verzija Adobe Premiere Software-a koji su imali poseban kanal za video tranzicije. Taj video kanal je bio sastavljen od dva video kanala i kanala gde je postavljana tranzicija, i mogao se koristiti samo za tranzicije. Obeležavao se sa AB i iz tog vremena još uvek imamo ta velika slova kao sinonim za klipove u tranziciji.

Alignment je funkcija unutar tranzicije kojom se određuje način postavljanja tranzicije. Ako su dva klipa postavljena jedan do drugoga, govorimo o rezu (Cut) kao prelazu između njih, tj. trenutnom prelazu između kadrova. Kao što smo videli, tranzicija je prelaz između kadrova koji je u vremenskom trajanju. Tako Alignmentom definišemo poziciju tranzicije u odnosu na mesto spajanja dva kadra (Cut).

Tranzicija može biti postavljena centralno sa rezom na sredini tranzicije Center at Cut, sa početkom na mestu reza Start at Cut, ili sa svojim završetkom na mestu reza End at Cut. Takodje možemo i sami odrediti poziciju komandom Custom Start.

Ova funkcija nam olakšava rad, posebno kada na jednom od klipova koji učestvuju u tranziciji nemamo dovoljno prostora za tranziciju od mesta željenog reza, a ipak zadržimo željeno vreme trajanja tranzicije.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Načini postavljanja video tranzicije 1
  • Načini postavljanja video tranzicije 2
  • Načini postavljanja video tranzicije 3