Metodologija rešavanja problema se sastoji od nekoliko koraka i to: identifikacije problema, analize mogućih rešenja i samog rešavanja problema. Za rešavanje mrežnih problema se koriste određeni programi koji omogućavaju bržu identifikaciju samog problema a potom naravno i njegovo uklanjanje. Neki od programa su:

Programi za rešavanje potencijalnih problema u kešu. Najveća prednost ove vrste programa je moguća identifikacija problema a onda na osnovu povratnih informacija koje ti programi šalju sledi moguće rešenje problema. Programi su:

 • ARP Cache - Osnovni argumenti programa Arp su –a i –g. Služe za listing ARP keša. Brisanje ARP keša se vrši sa argumentom –d* koji briše sve iz ARP keša. Nema nikakvih posledica nakon brisanja ARP keša jedino što se može dobiti je korektan rezultat. Ovaj program je dobar pri radu sa ruterima.
 • NetBIOS Cache – koristi se program NbtStat sa argumentom –c i služi za pregled lokalnog  keša. Argument za čišćenje keša je –R gde je veliko slovo R obavezno.
 • DNS Resolver Cache – je keš klijentske komponente DNS servisa. Koristi alat ipconfig sa argumentom /displaydns za pregled keša i argumentom /flushdns za otpuštanje sadržaja iz keša. Sadržaj keša ne može u potpunosti biti obrisan jer oni argumenti koji imaju PRE argument u host fajlu ostaju zapisani u kešu.
 • NSLookup – je nešto kompleksniji program. Ideja ovog programa je pregled IP adresa u odnosu na specifično ime. Ovaj program se oslanja na DNS servis u svom radu a sam DNS servis je servis koji se najčešće propušta kroz rutere i firewall-ove, pa je korišćenje ovog programa preporučljivo. Sintaksa programa bi bila: nslookup  pa (internet ime računara).


Ostali programi koji služe rešavanju problema vezanih za rad mreže i mrežnih servisa su NETSTAT i PING.

NETSTAT program služi za pregled aktivnih komunikacionih sesija sa drugim računarima. Ako se pri pokretanju programa ne definiše nikakav argument program će prikazati listu svih aktivnih komunikacionih sesija. Netstat program prikazuje transportni protokol (samo TCP jer UDP protokol ne koristi sesije), zatim lokalnu adresu (ovaj podatak se odnosi na IP adresu ili na ime lokalnog računara) i broj lokalnog porta sa kojeg klijent ostvaruje sesiju, zatim adresu destinacionog računara i broj porta na kojem klijent ostvaruje sesiju i na kraju pokazuje stanje sesije (da li je uspostavljena, na čekanju, itd).


Argumenti Netstat programa su:

netstat -n   = prikaz kroz adrese
netstat -5   = prikaz na svakih nekoliko minuta ili sekundi
netstat -a   = prikaz podataka o svim konekcijama i portovima
netstat -b   = izvršni fajl procesa sa kojim se ostvaruje veza
netstat -e   = ethernet statistika
netstat -0   = PID proces sa kojim se komunicira
netstat -r   = tabela rutiranja (takozvani rut print)
netstat -s   = statistika po protokolu
netstat -v   = prikaz tačnog imena servisa (-b -v)


Prikaz rada Netstat programa sa nekim od argumenata je dat na sledećem primeru:

C:\Documents and Settings\User>netstat -e
Interface Statistics
                                 Received              Sent
Bytes                           101696081           6432395
Unicast packets                    122612             84096
Non-unicast packets                  9310               107
Discards                                0                 0
Errors                                  0                 0
Unknown protocols                     516

 

PING program je namenjen proveri dostupnosti nekog mrežnog adaptera odnosno računara ili uređaja kome taj mrežni adapter pripada. Radi na principu slanja eho signala ka navedenoj destinaciji. Destinacija je dužna po standardu, ako je dostupna, da odgovori na poslate eho signale. Po standardu Ping program uzastopno šalje 4 eho signala i mora primiti 4 odgovora ako je sve u redu. Kao deo povratne informacije Ping program prikazuje i TTL parametar. Ovim postupkom proveravamo više stvari istovremeno, kao što su dostupnost računara ili rutera, provera konekcije između dva mrežna adaptera, provera ispravnosti mrežnih kablova, itd. Argumenti programa se upisuju ispred tražene adrese ili imena hosta.

Argumenti Ping programa su:

ping -t    = pingovanje destinacije sve dok manuelno ne bude zaustavljeno (ili skriptom)
ping -a    = razrešavanje adresa u imena hostova
ping -n    = definisanje broja eho zahteva za slanje
ping -l     = slanje veličine bafera
ping -i     = TTL eho zahteva
ping -r     = snimanje rute
ping -s    = informacija o vremenu prolaska paketa kroz ruter
ping -j     = adrese rutera
ping -k    = putanje svih rutera
ping -w    = definisanje vremena čekanja na odgovor

 

Prikaz rada Ping programa sa nekim od argumenata je dat na sledećem primeru:

C:\Documents and Settings\User>ping -t 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 8, Received = 8, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C

 

Standardni proces dijagnoze korišćenjem Ping programa podrazumeva:

 1. pingovanje loopback adrese (provera TCP/IP protokola)
 2. pingovanje udaljenog hosta koji je u istom subnetu
 3. pingovanje defaultnog gateway-a
 4. pingovanje udaljenog hosta koji nije u istom subnetu

Kao zaključak možemo reći da Netstat i Ping program olakšavaju detekciju uzroka problema i pomažu pri njegovom brzom otklanjanju. Oba programa su u praksi u vrlo širokoj upotrebi kao jedan od glavnih alata u radu administratora, programera i ostalih.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Mrežni alati za detekciju i otklanjanje problema u radu mreže 1
 • Mrežni alati za detekciju i otklanjanje problema u radu mreže 2
 • Mrežni alati za detekciju i otklanjanje problema u radu mreže 3
 • Mrežni alati za detekciju i otklanjanje problema u radu mreže 4