Uvod

Ukoliko želite da na pravi način plasirate proizvod ili uslugu na Intenret i „pogodite“ vaše ciljno tržište, potrebno je da odgovorite na sledeće setove pitanja i odgovore rangirate na sledeći način.

Ukoliko proizvod ili usluga ne odgovara zahtevima određenog kriterijuma, dobiće nula poena, i suprotno, u slučaju da zadovoljava sve zahteve, dodeljuje joj se 10 poena.

Ponudi koja se nalazi između ovih ekstremnih vrednosti kriterijuma dodeljuje se od 2 do 9 poena, u zavisnosti od stepena ispunjenja zahteva. Što više poena data ponuda osvoji, šanse za uspeh su joj veće.

 

Sedam kriterijuma modela koji se odnose na ciljno tržište

Sedam kriterijuma modela koji se odnose na ciljno tržište su:

 1. Da li su korisnici računara ciljna grupa?
 2. Da li je ponuda usmerena ka onima koji brzo usvajaju tehnološke inovacije?
 3. Da li je ponuda usmerena ka ciljnoj grupi sa natprosečnim primanjima (i/ili njihovoj deci)?
 4. Da li je ponuda usmerena ka ciljnoj grupi sa višim stepenom obrazovanja (i/ili njihovoj deci)?
 5. Da li je ponuda usmerena na muški i/ili ženski deo populacije?
 6. Da li se ciljno tržište može lako prepoznati i da li mu se može lako pristupiti na Internetu?
 7. Da li su korisnici Interneta deo ciljnog tržišta?

 

Devet kriterijuma za proizvod ili uslugu

Na proizvod (uslugu) se odnosi devet kriterijuma:

 1. Da li ponuda ima veze sa svetom računara?
 2. Da li postoji mogućnost testiranja proizvoda/usluge pre kupovine?
 3. Da li kupac razume ponudu? Ima li poteškoća pri naručivanju? Da li je moguća automatizacija ovog procesa?
 4. Koja je priroda ponude: da li je to materijalni proizvod, fizička usluga, virtuelna usluga ili intelektualna svojina?
 5. Da li je ponuda vezana za plasman proizvoda visoke tehnologije?
 6. Da li se radi o ponudi robe široke potrošnje?
 7. Da li se nudi nov proizvod jedinstvenih mogućnosti i osobina?
 8. Da li ponuda ima globalni značaj i privlačnost?
 9. Da li je ponuda dovoljno fokusirana na globalnu tržišnu nišu?

 

Marka i distribucija

Marka:

 • Da li se radi o dobro poznatoj marki popularnog proizvođača?

 

Distribucija:

 • Da li su proizvodi konkurencije već dostupni lokalnim potrošačima putem klasičnih prodajnih kanala (maloprodaja)?
 • Da li kompanija može da vrši globalnu distribuciju ponude ili je distribucija ograničena na lokalno, odnosno, nacionalno tržište?

 

Cena i promocija

Cena:

 • Da li je proizvod (usluga) koja se prodaje skup?
 • Da li se često menja cena proizvoda (usluge)?

 

Promocija:

 • Da li tradicionalne (klasične, Offline) promotivne aktivnosti daju dobre rezultate?

 

Struktura troškova, konkurentsko i pravno okruženje

Struktura troškova u grani:

 • Da li Internet omogućava sniženje troškova plasmana na tržištu, isporuke i podrške proizvoda?

 

Konkurentsko okruženje:

 • Da li konkurencija nudi slične proizvode na Internetu i/ili van njega?

 

Pravno okruženje i tražnja na tržištu:

 • Da li je ponuda legalna?
 • Da li je prati velika potražnja?

 

Društveno, kulturno i političko okruženje

Društveno i kulturno okruženje i tražnja na tržištu:

 • Da li je ponuda društveno prihvatljiva i da li za njom vlada velika potražnja?
 • Da li postoji neki aspekt ponude zbog kog bi anonimnost kupca tokom faze prodaje bila korisna?

 

Politično okruženje:

 • Da li političko okruženje omogućava potpun i otvoren pristup javnosti proizvodu (usluzi)?

 

Privredno i tehnološko okruženje

Privredno okruženje:

 • Da li je privredna situacija dobra ili loša?
 • Da li će dobri ili loši privredni uslovi obezbediti razvoj prodaje?

 

Tehnološko okruženje:

 • Da li se tehnološko okruženje u ciljnim zemljama, oblastima ili gradovima, u pogledu razvijenosti infrastrukture i korišćenja Interneta može nazvati naprednim?

 

PR i Internet

Da li će novi trendovi u obrazovanju zajedno sa vrtoglavim razvojem tehnologije učiniti klasična sredsta marketinga i PR-a bespomoćnim? Postavlja se pitanje kako služba PR-a treba da se postavi prema promenama koje se dešavaju u savremenom svetu. Razvijeno je mnogo teorija koje se tiče PR-a u budućnosti. U vremenu kada se gubi granica između masovnih tržišta, kada se menja životni stil potrošača i kada tehnologija sve više preuzima primat u našim životima, postoji obilje mogućnosti da se naprave greške. Na osnovu knjige Volfranga Kinebroka Multimedijski marketing identifikovano je 9 grešaka koje bi mogla da napravi služba PR-a u zahuktalom modernom dobu.

 

Greška 1: Ne menjajte baš ništa

Preduzeće koje svoje komunikaciono ponašanje prema ciljnim grupama (bili ono potrošači, distributeri, nabavljači, konkurencija...) ne prilagođava zahtevima modernog doba, jednog dana shvatiće da se i samo promenilo. Aktuelno vreme i godine koje dolaze nalažu kontinuirano prilagođanje i laganu evoluciju. Nikako ne treba praviti nagle skokove – jer oni često mogu biti fatalni (zbog nedovoljne pripremljenosti i nedostatka iskustva).

 

Greška 2: Koristite multimedijalne tehnologije i medije, ali pažljivo pratite ekonomičnost s obzirom na ograničeni budžet

Pretpostavka da će korišćenje multimedijalnih sredstava komunikacije smanjiti troškove je velika zabluda. Ekonomska isplativost multimedija danas se ne može egzaktno meriti. Međutim, sadržaj i tehnika novih medija poseduju izvesne zahteve koji proističu iz zahteva ciljnih grupa. Npr. ko želi da uz pomoć multimedija mladima prenese neku poruku, ne sme dozvoliti da zbog ograničenog budžeta njen kvalitet bude doveden u pitanje.

 

Greška 3: Odvojite jedan deo raspoloživih budžetskih sredstava i usresredite ih na nove medije

Uprkos ogromnom napretku multimedijalnih sredstava komunikacije, u središtu uspešnih kampanja neće biti tehnološka inovacija, već duhovno-strateška orijentacija. Nije imperativ pošto-poto uvesti nove tehnologije ili, još gore, njima u potpunosti zameniti klasične kanale komunikacije. Novi mediji ne mogu, barem tokom sledećih godina, da preuzmu funkciju osnovnih medija. Mudrost je u sledećem: uvođenje novih tehnologija korak po korak u ukupnu strategiju. Velika greška je korišćenje novih tehnologija izolovano od ukupne strategije preduzeća.

 

Greška 4: Pouzdajte se potpuno u omladinske ciljne grupe, jer one pokazuju budući imidž preduzeća

Iako su mlađe generacije otvorenije prema prihvatanju novih tehnologija i medija,  ne bi trebalo zameniti moć starijih ciljnih grupa. U skladu sa novim konceptima doživotnog obrazovanja i usavršavanja, menjaju se i tradicionalne vrednosti starijih ljudi. Tačno je da na mladima svet ostaje i da će na medijski pejzaž u prvom redu uticati grupa mladih. Bilo bi fatalno u procesu komunikacije zanemariti i prevideti starije ciljne grupe.

 

Greška 5: Pouzdajte se u interaktivnu mušteriju

Danas, interaktivna komunikacija između preduzeća i ciljnih grupa još uvek nije u potpunosti zaživela. Za sada interaktivne procese komunikacije prihvataju samo specifični segmenti „mušterija“. Ipak, to nas ne sme obeshrabriti u našim pokušajima da ostvarima takvu vrstu komunikacije. Interaktivna komunikacija se mora razvijati, malo po malo, oprezno – evolutivno. Taj proces će sa jedne strane određivati tehnika, a sa druge mora se voditi računa o konzumentu i o stepenu njegove spremnosti na interaktivnost.

 

Greška 6: Pouzdajte se isključivo na istraživanja, a pažljivo izbegavajte rizik

Da su se ovog držali ljudi iz velikih kompanija, da li bi ikada videli Esso-vog tigra, Marlboro-vog kauboja ili rupu u cipeli čoveka koji puši Camel? Rizik je gotovo neophodna stvar prilikom kreiranja imidža i identiteta jednog preduzeća, baš kao što su to i istraživanja. Kod multimedija stvar je u sledećem: ljudi još uvek nemaju dovoljno iskustvenih podataka, pa se na njihov sud u toj oblasti i ne možemo previše osloniti. Prilikom korišćenja novih multimedijalnih medija od velikog je značaja imati hrabrosti da se donese odluka i pokazati više spremnosti za rizik.

 

Greška 7: Gde god da je moguće, koristiti nove ili na budućnost orijentisane medije – što više u svojim komunikacionom strategijama

U nastojanjima da se ostvari dobra i kvalitetna komunikacija sa ciljnim grupama jedno je najbitnije – da komunikacija bude i ostane dvosmerna i po moguđnosti interaktivna. To se postiže samo ako nas ljudi koji su sa „druge strane“ mogu pratiti. Dobro je razmišljati na moderan i inovativan način – sve dok „mušterija“ može da nas prati. Od velike je važnosti umeti prepoznati trenutak kada je mušterija spremna za prihvatanje novog vida komunikacije. Ukoliko se novi mediji ili strategije zasnovane na tehnici koriste u pogrešno vreme ili u pogrešnom obliku, onda će potrošač (ili bilo koja druga ciljna grupa) biti izneveren. Jedno od zlatnih pravila PR-a je da ljudima ponudimo informacije koje im za nešto mogu poslužiti, tj. one od kojih oni imaju koristi. Dakle, tehnika koja se koristi u komunikaciji, ne sme da bude sama sebi svrha kao „inovacija“ jer se onda smanjuje uloga potrošača tj. zanemaruju se njihove portebe.

 

Greška 8: Pouzdajte se jedino u stručnjake koji se bave PR-om i ni po koju cenu u posao ne uvlačite stručnjake iz drugih oblasti

Ogromni tehnički napredak je suviše važan za preduzeće da bi se odluke vezane za njega prepustile isključivo službi PR-a i marketinga. Do novih rešenja u reklami i sredstvima komunikacije stići će se samo uz pomoć multimedijskih stručnjaka, programera, dizajnera i ostalih koji se bave novim tehnologijama.

 

Greška 9: Pouzdajte se u trend i nipošto ne pokušavajte da sami inicirate trendove

Istraživanje trendova uskoro će doživeti pravi procvat. Nema ničeg fascinantnijeg nego baviti se posledicama budućih razvoja kojima društvo ide u susret. Nažalost, malo je onih koji uspeju da izdvoje ono što je zaista važno iz opšteg haosa prognoza, spekulacija i teorija. Jedna od retkih stvari koja je potvrđena, jeste da će mladi, čim prepoznaju da će privreda preuzeti određeni trend, od njega odmah odustati. Dakle, istinski uspeh leži samo u vlastitom razvijanju trendova i to bez obzira na pravac.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Model punog pogotka i odnos PR-a prema savremenon poslovnom okruženju 1
 • Model punog pogotka i odnos PR-a prema savremenon poslovnom okruženju 2
 • Model punog pogotka i odnos PR-a prema savremenon poslovnom okruženju 3