Kursori

Jedan od najznačajnijih komponenti korističkog interfejsa jeste kursor. Kursor je grafički prikaz lokacije na kojoj se nalazi uređaj za ukazivanje. Kursor služi za selekciju komandi i kretanje po ekranu.

Kursor se najčešće prikazuje u vidu strelice, ali njegov oblik se razlikuje od programa do programa i može uvesti zabavu u korišćenju programa. U aplikacijama koje se koriste tekstom, kursor je prikazan kao veliko slovo i,  a u web browser-ima se pretvara u ruku sa uperenim kažiprstom.

Kursori se ne koriste u uređajima koji koriste tastature (telefoni...), već samo kod onih koji koriste miša, grafičke tablete i sl.

Uređaji koji koriste kursore

Kursore koriste svi uređaji koji omogućavaju kretanje po ekranu. Najmasovniji od ovih uređaja jeste miš. Međutim, miš nije jedini uređaj koji omogućava ovakvo kretanje. Tastatura, grafička tableta, trackball i touchpad služe ovoj istoj svrsi.

Trackball je loptica koja koristi senzore za indentifikaciju rotacije. Ona se kreće u dve ose, po vertikali i horizontali. Trackball se koristi na malim slobodnim površinama.

Touchpad je statički uređaj za pokretanje po ekranu. Touchpad prenosi informacije kako prst prelazi preko njegove površine. Tehnologija kretanja je zasnovana na horizontalnoj i vertikalnoj elektrodi koje beleže pokrete slično kao i miš. Touchpad se najčešće nalazi na laptopu.

 

Pointing stick je štapić koji se nalazi između slova G, H i B, koji registruje jačinu pritiska. Ovaj uređaj ima i svoje dugmiće, kao i miš. Ovi dugmići se nalaze neposredno ispod space tastera.

Lightpen je uređaj koji se koristi za pokazivanje direktno po ekranu. Lightpen je olovka koja prenosi svetlosni signal ekranu. Ekran reaguje na zadatu svetlost i izvrši komandu. Za lightpen nije potreban touch screen, a veoma je precizna za crtanje po ekranu.

 

 

Grafički tablet je uređaj za slobodoručno crtanje. Ona se sastoji od električne table i olovke sa električnom lopticom na vrhu ili kursora (puck) koji ima do 16 dugmića. Grafičke tablete su osetljive na pritisak olovke i u zavisnosti od njega ostavljaju trag različite debljine. Kvalitet grafičke table se ocenjujem nivoom pritiska, rezolucijom i veličinom tablete. Uobičajeni su A formati aktivne površine grafičkog tableta.

 

Kretanje poo ekranu nam omogućavaju i scrollbarovi. Scrollbarovi su horizontalne i vertikalne trake na desnoj i donjoj strani ekrana koji nam omogućavaju kretanje po horizontali i vertikali. Oni reaguju na pomeranje scroll točkića na mišu klikom na strelice koje se nalaze na njegovim krajevima, ali i  pomaranjem same trake u okviru svog scrollbara.

Najjednostavniji, default scroll je sive boje sa strelicama na krajevima. Međutim, moguće je redizajnirati ih.

 

Ikonica je mala grafička slika koja predstavlja aplikaciju, web stranu, komandu. Svojim preisustvom ona nam ubrzava orijentaciju na ekranu. Ikonice su u početku kreirane da olakšaju upotrebu novim korisnicima. Ikonice su iznad svega user-friendly, razlikuju se jedna od druge, objašnjavaju same sebe, lako se primećuju. One moraju da se vide u malim formatima i na ekranu i prava je umetnost dizajnirati ih. Njihove veličine zavise od rezolucije ekrana i mogu da variraju od  16x16 do 128x128 px, u nekim slučajevima i do 512x512 px. Ikonice se nalaze na desktopu, toolbaru i raznim drugim mestima i iznad svega moraju biti funkcionalne. One su ilustrovane istim tipom ilustracije i odaju utisak pripadnosti istom interfejsu.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Kursori i uređaji koji koriste kursore 1
  • Kursori i uređaji koji koriste kursore 2
  • Kursori i uređaji koji koriste kursore 3