Dinamički diskovi daju korisnicima određene karakteristike koje ne dobijaju kada koriste osnovne diskove, kao što su mogućnost kreiranja volumena, koji se nazivaju sprežni i višepojasni volumeni, koji se prostiru preko više diskova. Svi volumeni na dinamičkim diskovima se nazivaju dinamički volumeni.


Šta je prosti (Simple) volumen?

 

Prosti (simple) volumen je jedan volumen koji se nalazi na dinamičkom disku. Možemo da kreiramo prosti volumen iz nealociranog prostora na dinamičkom disku. Prosti volumen je sličan particiji, samo za razliku od particija prosti volumeni nemaju ograničenu veličinu. Takođe nemamo ograničenje na dinamičkim diskovima što znači da možemo da kreiramo mnogo volumena.

Prosti volumen koristi NTFS, FAT ili FAT32 fajl sisteme. Ali, možemo da povećamo (extend) prosti volumen samo ako je formatiran sa NTFS fajl sistemom koji se koristi u Windows 2000 ili Windows Server 2003 operativnim sistemima. Takođe, možemo da dodamo prostor, ili da povećamo prosti volumen nakon kreiranja.

Možemo da koristimo prosti volumen za smeštanje svih podataka sve dok nam ne nestane prostora na diskovima. Da bi dodali više prostora, možemo da kreiramo Extended, Spanned, ili Striped volumene, ali će nam trebati više diskova jer se ovu drugi volumeni uglavnom prostiru na više od jednog diska.

 

Šta je Extended (proširen) volumen?

 

Možemo da povećamo veličinu prostog volumena povećavanjem iz nealociranog prostora na jednom istom hard disku ili na različitom disku. Da bi proširi prosti volumen, volumen mora biti formatiran verzijom NTFS koji se koristi u operativnim sistemima Windows 2000 i Windows Server 2003. Da bi omogućili dodatni prostor a da ne moramo da konfigurišemo naše hard diskove, možemo da dodamo prostor postojećem volumenu na hard disku. Ne možemo da proširujemo prosti volumen koji sadrži sistemsku particiju, boot particiju ili aktivan paging file.


Šta je Spanned volumen?

 

Spanned volemen je prosti volumen koji nam dozvoljava da kreiramo jedan logički volumen na osnovu nealociranog prostora koji je slobodan na drugim dinamičkim diskovima na kompjuteru. Korišćenjem spanned volumena, možemo da iskoristimo prostor na disku efikasnije. Nakon što je volumen proširen (Extended), da bi obrisali deo volumena moramo da obrišemo ceo volumen. Možemo da kreiramo Spanned volumen koristeći NTFS fajl sistem. Spanned volumeni ne nude toleranciju grešaka. Ako jedan od diskova koji sadrže Spanned volumen prestane da radi, ceo volumen je pao i podaci su uništeni. Možemo da koristimo Spanned volumene kad želimo da povećamo veličinu prostora za smeštanje podataka kada moramo da kreiramo volumen a nemamo dovoljno prostora na jednom disku. Kombinacijom sekcija nealociranog prostora na više diskova, možemo da kreiramo Spanned volumen.

 

Šta je višepojasni Striped volumen?

 

Višepojasni volumen smešta podatke na dva ili više fizička diska kombinovanjem slobodnog prostora u jedan logički volumen na dinamičkom disku. Striped volumeni, takođe su poznati pod imenom Raid-0 i sadrže podatke koji se prostiru preko više dinamičkih diskova na odvojenim drajvovima. Podaci se pišu u Stripe setove i podeljeni su u blokove koji se nazivaju Stripes. Stripes su napisani simultano na svim drajvovima u stripe setu. Glavna prednost striping diska je brzina. Podacima se može pristupiti na više diskova koristeći Multiple Drive Heads, što utiče veoma dobro na performansu. Striped volumeni nude najbolju performansu od svih disk strategija zbog toga što su podaci napisani na volumen simultano na svim diskovima u isto vreme. Disk performansa je brža na striped volumenu od bilo kojeg drugog tipa disk konfiguracije.

Striped (višepojasni) volumen se koristi u sledećim situacijama:

 • Kad treba da čitamo ili upisujemo podatke u velike baze bodataka
   
 • Učitavamo Program Images, Dynamic Link Libraries (DLLs)
   
 • Želimo da postignemo najbolje performanse za fajlove koji se često koriste, na primer Page Files
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Kreiranje volumena na dinamičkim diskovima 1
 • Kreiranje volumena na dinamičkim diskovima 2
 • Kreiranje volumena na dinamičkim diskovima 3
 • Kreiranje volumena na dinamičkim diskovima 4
 • Kreiranje volumena na dinamičkim diskovima 5