Dinamična fotografija privlači pažnju posmatrača i ističe delove koji su najzanimljiviji ili na koje autor fotografije želi da privuče najviše pažnje posmatrača. Posmatrajte fotografiju kao muziku – pesma koja je sačinjena iz jednog tona, iste dinamike i tempa može da bude samo dosadna, dok je pesma koja je dinamična, koja ima varijacije u tempu, tonovima zanimljivija slušaocu, ali, naravno, samo ukoliko je sve to dobro ukomponovano. Tako na fotografijama možete isticati delove na osnovu – zasićenosti bojom, osvetljenosti, oštrine, kontrasta itd.

 

 1. Adjustment Brush
 2. Graduated Filter

U Adobe Photoshopu sve to ste mogli da uradite u okviru slojeva. Primenom određenog efekta u stanju ste da potom maskirate delove koje želite da zaštitite. Adobe Camera RAW Vam pruža mogućnost da slične efekte postignete čak i bez slojeva i standardnih maski koje poznajete iz Photoshopa. Alatke koje su Vam za to potrebne su Adjustment Brush i Graduated Filter, možete ih naći u Tool Baru ili ih pokrenite tastaturnim prečicama K. Kada ih aktivirate, automatski će se na mestu panela pojaviti njihov panel - Adjustment Brush ili Graduated Filter, koji Vam daju mogućnost da podešavate parametre na osnovu kojih ćete određene delove fotografije menjati.

 

Adjustment Brush (K)

 

 

 

Kreiranje nove „maske” – svaka maska će biti označena čiodom (Pin). Kada jednom započnete novu sesiju, možete dodavati delove koji će prihvatiti promene i oduzimati delove koje ste slučajno dodali ili želite da ne prihvate promene, odnosno bukvalno da maskirate i odmaskirate

 1. New – Kreiranje nove maske
 2. Add - Dodavanje - dodavanjem povećavate delove na fotografiji koji će prihvatiti promene koje unesete na klizačima ispod (D) za aktivnu masku (Pin)
 3. Erase - Brisanje - brisanjem odklanjate delove na fotografiji koji ne bi trebalo da prihvate promene koje unosite na klizačima ispod za aktivnu masku (Pin)
 4. Klizači sa poznatim opcijama će uticati na deo slike koji je maskiran za aktivnu masku
 5. Size - Veličina četke kojom pravite masku, odnosno dodajete (Add) ili brišete (Erase) delove na fotografiji na kojima će biti primenjene promene sa klizača (D)
 6. Feather - nežni, meki prelazi ka ivici četke, što je veća vrednost, to je četka više transparentna u potezu na samim ivicama i sve manje transparentna ka centru
 7. Flow - ovaj parametar se ponaša u ovom slučaju poput Opacity opcije kod Brush četke, što je manji to ćete masku morati da pravite ili brišete iz više poteza, odnosno da ne biste imali vidljive prelaze
 8. Density - gustina maske, možete kontrolisati da maska bude manje ili više propustljiv u određenim delovima
 9. Auto Mask - detektovanjem ivica prilikom prelaska četkom preko njih ne maskiraju se delovi van objekta koji prelazite ukoliko je pozadina kontrastna, kao da pravite masku samo za taj objekat
 10. Show Mask - prikaz maske koju kreirate za aktivni Pin. Sve što je označeno na slici bojom maske će prihvatiti promene koje nanosite na klizačima (D)
 11. Mask Overlay Color - boja maske kada je prikazana
 12. Show Pins - ukoliko ste napravili više maski i unutar njih pravili različite promene, svaka maska će biti označena drugim Pinom, a unutar nje možete ući klikom na Pin

 

Napravite New Adjustment - određenom veličinom četke sa manje ili više zamagljenim ivicama (Feather) napravite „osetljivi deo” tog podešavanja. Štiklirajte Check Box - Show Mask kako biste videli šta radite i to u podešenoj boji. Primetićete da četka sa većim Featherom ima dva kruga – prvi, spoljni označava veličinu same četke, a drugi, unutrašnji, najosetljiviji deo na njoj jer je sve između ublaženo Feather opcijom. Ukoliko želite blagim potezima da pravite masku smanjite Flow.

Kada napravite masku pokušajte da izmenite podešavanja „osetljivog dela” uz pomoć klizača Exposure, Saturation, Sharpness...

 

 

 

Na slici je označena čioda - Pin. Jednim klikom možete ući unutar njenih podešavanja i videti masku koju ste za to podešavanje napravili, ukoliko je štikliran Check Box „Show Mask”. Maska je u ovom slučaju označena crvenom bojom

Kada aktivirate radio dugme New, jednim klikom krećete da pravite novu masku, a samim tim ćete kreirati novi Pin. Klikom na Pin, ulazite u njegove opcije i u mogućnosti ste da sagledate masku ili promenite podešavanja.

 

Graduated Filter (G)

Ova alatka radi na gotovo identičan način kao i Adjustment Brush, samo što je maska koju pravite, odnosno taj „osetljivi deo” koji će biti izmenjen određen gradijentalnom maskom. Ukoliko poznajete alatku Gradient Brush i način na koji ona radi, ovu alatku ćete veoma lako savladati, a pored toga ćete videti koliko može da bude korisna kada želite da napravite dinamičnu fotografiju ili da uz pomoć ove opcije sredite bilo kakve nepravilnosti, lošu osvetljenost, itd.

 

 

Za razliku od Adjustment Brush alatke, maska koju pravite je na bazi gradijenta i upravo zato je određuju dve tačke - zelena i crvena.

 

  

 1. Deo iz zelene tačke, odnosno zelene linije je deo na fotografiji koji će u potpunosti prihvatiti promene koje izvršite na klizačima panela Graduated Filter
 2. Tranziocioni deo je prostor u kojem se dešava prelaz između izgleda fotografije sa novim podešavanjima i dela koji neće prihvatiti nikakve promene
 3. Deo iza crvene tačke, odnosno crvene linije je nepromenjeni deo na fotografiji koji neće prihvatiti nikakve promene koje izvršite na klizačima panela Graduated Filter

 

U svakom momentu možete selektovati jednu tačku kako biste odredili pravac gradijenta i kako biste povećali ili smanjili tranzicioni deo, odnosno razmak između dve tačke. Što je veći razmak, to će prelaz biti manje uočljiv i bolji. Kada dodajete novi gradijent, tačka odakle krećete sa kreiranjem (prvi klik) će postati zelena, a na mestu gde pustite levi taster miša će biti crvena tačka. Tada takođe možete odrediti i direkciju i dužinu gradijenta.

 

Detail Panel - izoštravanje delova na fotografiji i uklanjanje šuma

Veliki broj fotografija će, čak iako su slikane profesionalnim fotoaparatima, imati šum na sebi koji je najbolje vidljiv ukoliko postavite nivo zumiranosti preko 100%. Bitno je da taj šum otklonite što je više moguće, ali da pri tome ne izgubite detalje na slici. Kad to uradite možete izoštriti celu sliku ili samo delove koji su bili u fokusu kako bi bili jasniji, a samim tim privlačili više pažnje. Uklanjanje šuma (Reduce Noise) će u manjoj ili većoj meri blurovati određene delove fotografije zbog čega je potrebno da potom izvršite izoštravanje (Sharpening) kako biste to otklonili i dodatno izoštrili fotografiju. Šum možete otkloniti u ovom panelu, sliku možete po želji celu izoštriti, a potom uz pomoć alatki Adjustment Brush i Graduated Filter možete dodatno izoštriti najpotrebnije detalje na fotografiji.

 

 

 1. Amount - količina, odnosno intenzitet izoštravanja. Držeći Alt dok prevlačite klizač možete videti bolje šta ćete tačno uraditi na fotografiji sa izoštravanjem (isto važi za Radius, Detail i Masking)
 2. Radius - radijus izoštravanja najviše utiče na ivice na fotografiji
 3. Detail - izoštravanje, isticanje i najmanjih detalja na slici
 4. Masking - povećavanjem vrednosti izoštravanje se smanjuje na površinama, a zadržava na ivicama i prelazima sa jedne boje na drugu ili jedne površine na drugu
 5. Luminance - smanjivanje varijacija u osvetljenosti na površinama dešava se kada povećavate vrednost ovog klizača, čime možete otkloniti šum, ali pri tome možete i izgubiti detalje na fotografiji
 6. Luminance Detail - smanjivanje i povećanje detalja koji su nestali povećanjem vrednosti na klizaču Luminance. Što je veća vrednost ovog klizača, to će biti povraćeno više detalja koji su izgubljeni
 7. Luminance Contrast - povećanje kontrasta između
 8. Color - Smanjivanje varijacija boja na površinama, dešava se kada povećavate vrednost ovog klizača. Na taj način otklanjate nepravilnosti i "fleke" dobijene šumom na slici i površina koja je imala dosta šuma dobija bolji izgled. Ukoliko je vrednost ovog klizača prevelika, postoji mogućnost da izgubite detalje i određene boje, što prepravljate na klizaču ispod
 9. Color Detail - smanjivanjem vrednosti ovog klizača gubite veći broj boja i detalja prilikom smanjivanja varijacija boja na površinama, dok detalje vraćate nazad ukoliko povećate vrednost

 

HSL panel

Ovaj panel se unutar Adobe Camera RAW programa ponaša slično kao opcija Hue / Saturation panela Adjustments u Photoshopu. Panel je podeljen na tri celine - Hue, Saturation i Luminance:

 • Hue - daje mogućnost promene nijanse određenih boja koje su prikazane na klizačima. Ukoliko držač boje pomerite na jednu stranu, izabrana boja će menjati nijasnu u onu koja je prikazana na klizaču. Za razliku od Photoshopa, ovde ne možete recimo narandžastu boju pretvoriti u zelenu menjanjem nijanse, već je možete pretvoriti u njoj bliske nijanse poput magente ili žute, odnosno boje koje su prikazane na svakom klizaču
 • Saturation - daje mogućnost promene zasićenosti boja koje su prikazane na klizačima. Ponovo možete direktno na klizaču videti dok prevlačite držač izabrane boje koliko će biti zasićena ili neutralna ukoliko smanjite vrednost
 • Luminance - daje mogućnost promene osvetljenosti boja koje su prikazane na klizačima, čime u suštini dobijate samo svetlije nijanse odabrane boje ili njene tamnije nijanse
   

 

 

Ukoliko želite da napravite crno-belu fotografiju (Grayscale), štiklirajte Check box „Convert to Grayscale”, na taj način ćete biti u mogućnosti da kontrolišete koja će "boja" biti koliko osvetljena na toj crno-beloj fotografiji.

 

Split Toning Panel

Ovaj panel vam daje mogućnost da obojite vašu fotografiju različitim tonovima i to zasebno, u svetlijim (Highlights) i tamnim oblastima (Shadows) fotografije.

 

 

Uz pomoć klizača Hue određujete nijansu boje koja će biti dominantna u svetlim ili tamnim oblastima fotografije, dok na klizaču Saturation možete da podesite koliko će ta nijansa, odnosno odabrana dominantna boja na fotografiji biti zasićena.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Kreiranje dinamične fotografije 1
 • Kreiranje dinamične fotografije 2
 • Kreiranje dinamične fotografije 3