Pogledajte omiljeni časopis ili novine, primetićete da iako su svakodnevno različite sadržajem, raspored osnovnih elemenata na stranicama je nepromenjen - veličina i izgled stranica, margine, raspored teksta itd. Kada bi svaki dan morali da prave izgled stranice, gubili bi dosta vremena. Upravo zato InDesign poseduje mogućnost čuvanja jedinica koje se u toku Vašeg rada ponavljaju kako bi ste uštedeli vreme i bili produktivniji. To su Master stranice, šablonski dokumenti (Templates), biblioteke (Libraries) i Stilovi (Styles).

 

Master stranice (Master Pages)

Master stranica je predefinisana stranica koju možete koristiti u radu sa višestraničnim dokumentima. Master stranica ima raspoređene elemente koji su isti u početku rada na određenoj stranici. Kada određenoj strani dodate osobinu master strane, ona će automatski dobiti sve njene karakteristike. Master stranica koju jedan dokument sadrži, neće biti odštampana ukoliko niste prethodno određenoj stranici dali karakteristike Master strane. Najčešće ćete u okviru određene master strane naći tekstualne okvire, grafičke elemente, brojčane oznake stranice, zaglavlje, itd. Pored toga, na master strani možete postaviti vođice koje pokazuju krajeve stranice, okvire kolona, margine i vođice koje su kreirane kako bi obeležavale poziciju za grafički, tekstualni objekat i sl.

Svi elementi master strane (tekstualni okviri, vektorski objekti itd.) će biti zaključani na običnim stranicama koje imaju osobine tog mastera, kako ih ne bi ste poremetili, ali će Vam ih InDesign prikazati isprekidanom linijom.

Kao što smo videli u prošloj lekciji, u panelu Pages postoji odeljak namenjen samo master stranicama. U okviru tog odeljka možemo videti Thumbnail prikaz master stranice u veličini koju smo u opcijama postavili.

 

 

Na slici je prikazan dokument čijim je stranicama su stranicama dodate osobine A-Master stranice

 

Kao što smo to radili u prošloj lekciji sa običnim stranicama dokumenta, sada i master stranicu možemo selektovati u okviru panela Pages, a potom uticati na njenu veličinu, obrisati je, kreirati novu itd. To znači da veličinu i orijentaciju zasebnih stranica i duplerice jedne Master stranice, možemo promeniti uz pomoć alatke Page Tool, iz menija koji se pojavi klikom na ikonicu Edit Page Size u dnu panela.

None - svaki dokument sadrži i master stranicu koja se zove None (nijedan, ništa). To je stranica koja sadrži samo margine koje ste zadali stranicama prilikom kreiranja dokumenta.

A-Master - pored None, standardna master stranica koja se pojavljuje u panelu Pages je  A-Master. Ova master stranica sadrži margine i kolone koje ste odredili u panelu New Document, kada ste kreirali novi dokument.

Svaka Master stranica sadrži ime i prefiks ispred imena. Po Default-u, InDesign kreira i imenuje master stranice prefiksima A,B,C,D,E... i imenom Master. Sve to možemo promeniti i zadati drugačije ime kao i prefiks. Kada se na običnim stranicama u panelu Pages, u gornjem uglu (na levoj stranici duplerice u levom, a na desnoj stranici duplerice u desnom uglu) pojavi prefiks poput A,B,C... InDesign Vam poručuje da ta stranica ima karakteristike jedne od Master stranica. Uvek se ispisuje samo prefiks master strane.

 

 

 

Dva puta kliknite na ikonicu određene master stranice u panelu Pages, a prikaz na radnoj površini će biti izmenjen i videćete samo selektovanu Master stranicu (tasteturnom prečicom Alt+Ctrl+0 ćete uveličati/umanjiti prikaz dok cela duplerica, odnosno Master Spread ne stane na ekran). Master stranicu/duplericu možete da prikažete i ukoliko dva puta kliknete na njeno ime levo od ikonica.

Sada možete da vršite bilo kakve izmene koje će uticati na sve stranice kojima je data osobina odabrane Master strane. Kada je selektovana i aktivna Master stranica, takođe su i opcije panela Pages nešto drugačije.

 

 

 

 • Master Options for ... - otvara Dialog box sa opcijama Master stranice koja je selektovana u panelu Pages
 • Apply Master to Pages... - otvara Dialog Box -Apply Master- u kojem možete izabrati stranice dokumenta kojima će biti namenjana odabranaa Master strana.

 

 

 

U padajućem meniju Apply Master odaberite Master stranicu, dok u prozoru koji se nalazi ispod To Pages upišite kojim stranicama želite da dodate karakteristike odabrane Master stranice (možete uneti npr. 1-5 ili 1,2,4,5 i sl.)

 • Save as Master - omogućava da običnu stranicu dokumenta pretvorite u master stranicu
 • Load as Master - omogućava da unesete (Import) sačuvanu master stranicu u aktivni dokument
 • Hide Master Items - skriva sve elemente Master stranice koji se vide u okviru stranica dokumenta. Možete ih povratiti komandom Show Master Items koja će biti umesto Hide kada ih jednom sakrijete
 • Override All Master Page Items - omogućava Vam da vršite promene na selektovnoj stranici koje odskaču od karakteristika koje je stranica dobila kada ste na nju primenili Master stranu
 • Remove All Local Overrides ili Remove Selected Local Overrides - je komanda koja varira u zavisnosti od toga da li ste selektovali određeni objekat na kojem ste izvršili promenu (Selected) i samo njega želite da vratite u prvobitno stanje koje je određeno Master stranom, ili ćete vratiti sve promene koje odskaču od Master strane selektovane stranice u dokumentu (All)
 • Detach All Objects from Master ili Detach Selected Objects from Master - odvaja, kreira zasebno sve ili samo selektovane objekte selektovane stranice dokumenta, koji su bili izmenjeni u odnosu na izgled zadat od strane Master strane
 • Allow Master Items Overrides on Selection - kada je selektovana Master strana, ukoliko štiklirate ovu opciju, bićete u mogućnosti da uređujete objekte koji se nalaze u okviru master stranice na različitim stranicama dokumenta (Override All Master Page Items), u suprotnom i po pokretanju komande za uređivanje elemenata, nećete biti u mogućnosti da vršite promene na njima čime možete da se osigurate od slučajnih promena itd.

 

Kreiranje Master stranice

Pre kreiranja Master strane potrebno je da imate ideju o tome kako želite da izgleda - gde ćete postaviti margine, okvire za kolone, objekte koji se ponavljaju kao i elemente stranice (numeričke oznake). Najbolji način da kreirate Master stranu je naravno uz pomoć panela Pages.

U opcijama panela Pages pokrenite komandu New Master...

 

 

 

U prozoru Prefix unesite željeni prefiks koji će ići ispred imena (Name) i koji će se pojavljivati kao oznaka na stranicama dokumenta u panelu Pages da je toj stranici primenjena kreirana Master strana. Kao što smo već pomenuli, prefik je po Default-u A,B,C,D,E... dok je standardno ime Master. Ako želite da novi Master bude kreiran na osnovu već postojeće Master strane, iz padajućeg menija Based on Master odaberite željenu Master stranu. U prozoru Number of Pages unesite željeni broj stranica koje će biti dodate Master duplerici (Master Spread). Klikom na Ok, kreiraćete novu Master stranu, a ona će se pojaviti u delu panela Pages koji je namenjen za prikaz i uređivanje Master strana. Kada kreirate novu Master stranu, ona će biti prikazana na radnoj površini, sada možete da je nadalje uređujete i dodajete joj planirane elemente i objekte.

Kada selektujete jednu od Master strana u panelu Pages i pokrenete u opcijama panela komandu Master Options for "Prefiks-Ime.Master.strane" otvarate identičan Dialog Box kao za kreiranje u kojem možete vršiti izmene vezane za selektovanu Master stranu.

 

Kreiranje Master strane od obične stranice dokumenta

U prethodnom slučaju Master stranicu smo kreirali od samog početka, planski dodajući po kreiranju sve one elemente koji su potrebni u daljem radu. Ono što će Vam se često dešavati jeste da napravite određenu vrstu odganizacije na jednoj stranici dokumenta, a potom poželite da nadalje radite stranice sa sličnim/istim rasporedom. Kako bi ste to uradili, potrebno je da selektujete tu stranicu u panelu Pages, tako što ćete dva puta kliknuti na nju, a potom iz menija sa opcijama panela Pages pokrenite komandu Save as Master.

 

Od duplerice 2-3 kreiran je C-Master komandom Save as Master

 

Dodeljivanje Master strane stranicama koje se nalaze u dokumentu

Po kreiranju Master strane u mogućnosti ste njene osobine dodelite novim stranicama dokumenta ili već postojećim koje imaju osobine neke druge Master strane ili None. To možete uraditi za jednu stranicu ili za duplericu, i to na više načina.

Ukoliko želite da Master primenite samo na jednu stranicu duplerice (Spread-a) kliknite na željeni Master i prevucite ga dok Vam kursor ne dođe u okviru te stranice. Tada će InDesign napraviti manji crni okvir oko odabrane stranice dokumenta naglašavajući Vam da će Master samo njoj biti namenjen.

 

 

C-Master je prenešen do stranice 2 što je označeno crnim okvirom

 

Ukoliko želite Master Spread da namenite duplerici, odnosno obema stranicama, ponovo kliknite na Master stranicu u panelu Pages i prenesite je do željenih stranica dokumenta kojima ste namenili Master, samo ovaj put umesto ununat jedne stranice, postavite kursor miša u samom uglu, na ivici duplerice dok ne bude oivičena crnim okvirom cela duplerica. Kada budete pustili, obe stranice će dobiti karakteristike Master strane.

 

 

Prikaz crnog okvira u trenutku kada je kursor postavljen na uglu duplerice,
čime će C-Master biti dodeljen stranicama 2-3

 

Postoji još dva načina da brzo i lako selektovanim stranicama dokumenta dodelite osobine Master stranice:

 • Izaberite sve stranice dokumenta kojima želite da dodate određenu Master stranicu (selektujte ih više držeći Ctrl - jednim klikom ih ubacujete u selekciju, dodatnim ih izbacujete iz selekcije; isto možete uraditi držeći taster Shift samo što u tom slučaju u selekciju ulaze sve stranice između prve i sledeće koje ste kliknuli, odnosno ukoliko ste kliknuli na stranicu broj 3, a potom držeći Shift kliknuli na stranicu broj 7, selektovali ste od sve stranice od 3-7; selektovane stranice u panelu Pages su označene svetloplavom bojom). Kada ste selektovali stranice, držite Alt i kliknite na Master stranicu koja će dodeliti svoje osobine selektovanim stranicama dokumenta.
 • Iz menija sa opcijama panela Pages pokrenite komandu Apply Master to Pages... ukoliko ste prethodno selektovali veći broj stranica u panelu Pages, njihovi redni brojevi će već biti ispisani u prozoru -To Pages- (slika ispod).

 

 

 

Iz padajućeg menija Apply Master izaberite željenu Master stranicu, a u prozoru To Pages unesite stranice kojima će Master biti dodeljen. Isti Dialog Box možete pokrenuti komandom Layout > Pages > Apply Master to Pages...

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Kreiranje šablonskog rasporeda na stranicama - Master stranice 1
 • Kreiranje šablonskog rasporeda na stranicama - Master stranice 2
 • Kreiranje šablonskog rasporeda na stranicama - Master stranice 3