Korisnički nalozi u operativnom sistemu predstavljaju svakog pojedinačnog korisnika ponaosob pamteći i štiteći njegova lična podešavanja i podatke. Jedan fizički računar može koristiti više korisnika, a da pri tome svaki korisnik ima različita podešavanja i nivo pristupa resursima na računaru. Svaki korisnik ima predefinisane foldere u kojima može čuvati svoje podatke (dokumenta, muziku, slike itd.) i foldere koje može deliti sa drugim korisnicima na računaru ili preko mreže – Public foldere.

Da bismo kreirali korisnički nalog, neophodno je kliknuti na ikonicu User Accounts na Control Panel-u. Prilikom instalacije operativnog sistema biće zatraženo kreiranje bar jednog korisničkog naloga kome su automatski dodeljena administratorska prava. Svi korisnički nalozi na računaru se dele u dve grupe: na standardne korisnike koji imaju ograničen pristup resursima računara i na administratore koji imaju puna ovlašćenja nad resursima računara. Svaki korisnički nalog se obavezno sastoji od korisničkog imena (proizvoljno) i lozinke koja nije obavezna, ali je preporučljiva radi zaštite podataka korisnika i samog sistema. U slučaju da korisnička lozinka nije konfigurisana, bilo ko ko ima pristup računaru može pristupiti njegovim resursima i vršiti sistemske izmene. Lozinka treba da je konfigurisana, ali tako da je kompleksna i teška za otkrivanje. Na primer: ako stavite lozinku 123456 ili qwerty ili Milos, to nije pravilno konfigurisana šifra jer se koristi neki od standardnih šablona koje poznaje svaki napredniji korisnik računara. Lozinka treba u sebi da sadrži i velika i mala slova, brojeve i neki specijalni karakter i da bude najmanje 8 karaktera dužine. Na primer: QW@18lycR ili Dd!1gfkS. Ovako konfigurisane lozinke se nazivaju kompleksne lozinke i podižu sigurnost računara i podataka na vrlo visok nivo. Izgled glavnog prozora za konfigurisanje korisničkih naloga je dat na sledećoj slici.

 

Sa leve strane glavnog prozora je data vrlo korisna opcija Create a password reset disk koja omogućava resetovanje lozinke u situacijama kada je ona, recimo, zaboravljena ili u drugim slučajevima. Klikom na opciju se pokreće Wizard koji će nas automatski voditi kroz proces kreiranja reset diska.

 

 

Da bismo konfigurisali novi korisnički nalog na računaru, potrebno je kliknuti na opciju Manage another account na glavnom prozoru. Odmah nakon klika otvoriće se novi prozor u kome je neophodno kliknuti na opciju Create a new account gde će biti ponuđena opcija unosa korisničkog imena i odabira tipa korisničkog naloga: standardni korisnik ili administrator. Neophodno je uneti korisnički naziv, zatim odabrati tip korisničkog naloga i kliknuti na dugme Create account da bi sistem konfigurisao novi korisnički nalog

 

 

Nakon par trenutaka sistem je konfigurisao novi korisnički nalog i on je odmah spreman za korišćenje. Ostalo je još konfigurisanje korisničke lozinke za taj nalog. Neophodno je da kliknemo na ikonicu kreiranog korisničkog naloga čime nam se otvaraju dodatne mogućnosti konfigurisanja istog.

Klikom na opciju Create a password otvara se novi prozor sa opcijom konfigurisanja lozinke za taj nalog. U oba tekstualna polja treba uneti iste karaktere lozinke radi izbegavanja moguće greške u kucanju karaktera lozinke. Nakon toga uneti u polje Password Hint neku reč koja je bliže opisuje konfigurisanu lozinku i koja će služiti kao podsetnik u situacijama ako korisnik ne može da se seti lozinke. Da bismo završili process, neophodno je kliknuti na dugme Create password nakon čega je novi korisnički nalog spreman za upotrebu

 

Takođe, od dodatnih mogućnosti konfigurisanja korisničkog naloga je data mogućnost promene ili brisanja korisničke lozinke i naloga, zatim promena tipa naloga i promena slike korisničkog naloga. Da bismo obrisali korisnički nalog iz računara, neophodno je kliknuti na opciju Delete the account nakon čega će operativni sistem zatražiti potvrdu o tome da li želimo obrisati i sve korisničke podatke i da li smo sigurni da želimo da korisnički nalog bude obrisan sa računara. Na obe opcije treba odgovoriti potvrdno da bi sistem uklonio korisnički nalog sa računara. Kliknuti na dugme Delete Account.

 

Da bismo promenili sliku korisničkog naloga, neophodno je kliknuti na opciju Change your picture na glavnom prozoru. Odmah nakon klika na opciju sistem će ponuditi set predfinisanih slika pri čemu treba odabrati neku od ponuđenih i kliknuti na dugme Change picture. U slučaju da ne želimo koristiti predefinisani set slika, možemo kliknuti na opciju Browse for more pictures... da bismo sa lokacije na računaru definisali sliku korisničkog naloga, a zatim kliknuti na dugme Change picture da bi slika bila i promenjena.

Prilikom logovanja na sistem sa više konfigurisanih korisničkih naloga ili sa konfigurisanim lozinkama, neophodno je kliknuti na sliku korisničkog naloga, zatim uneti njegovu lozinku i pritisnuti Enter taster na tastaturi da bi sistem dozvolio logovanje na njega.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Korisnički nalozi 1
  • Korisnički nalozi 2
  • Korisnički nalozi 3