Report Manager možete koristiti da biste pristupali i upravljali sadržajem Report Server-a, ali ga možete koristiti i da biste upravljali svojstvima izveštaja koji utiču na sadržaj izveštaja. Izvor podataka je potreban da bi se konektovali na bazu podataka koja sadrži podatke potrebne izveštaju i izvršila autentifikacije konekcije, kako bi se upit za izveštaj izvršio. Ako konekcija ili autentifikacija ne prođu, podaci ne mogu biti prikazani u izveštaju. Možete promeniti izvor podataka koji je pridružen izveštaju kada je izveštaj već objavljen, menjanjem svojstva njegovog izvora podataka.

Sadržaj izveštaja takođe se može promeniti menjanjem vrednosti parametara. Možete promeniti podrazumevane vrednosti parametara koje obezbeđuje definicija izveštaja novom vrednošću korišćenjem svojstava parametra. Takođe možete sakriti parametar da biste sprečili korisnika da izabere drugu vrednost, ako ste obezbedili podrazumevanu vrednost.


Rad sa izvorom podataka

Često ćete želeti da upravljate izvorom podataka na Report Server-u nezavisno od izvora podataka u Visual Studio-u. Na primer, dok razvijate izveštaj koristite malu probnu bazu podataka kao izvor podataka, ali kada izveštaj postavite na server, želite da pristupite bazi koja se koristi u produkltivnom okruženju. Isto tako, tokom razvoja Vi ćete možda koristiti integrisanu bezbednost za izvor podataka, ali u produkcionom okruženju čuvaćete user name i password u izveštaju. Možete koristiti Report Manager da biste ažurirali izvor podataka i promenili svojstva izvora podatka koja se čuvaju u ReportServer bazi podataka. OverwriteDataSources svojstvo za projekat u Visual Studio-u kontroliše kada će ponovno raspoređivanje izveštaja pregaziti izmene koje ste napravili u izvoru podataka koji je na Report Server-u. Ostavljanjem podrazumevane vrednosti za OverwriteDataSources koja je False, zadržavate izvore podataka za vreme razvoja i u produkciji razdvojene, što je najčešća situacija.

Izbor izvora podataka ili kreiranje prilagođenog izvora podatka, koje zahtevaju prošireno procesiranje podataka i konekcioni string,  je prilično jednostavan proces. Međutim, potrebno je da povedete računa o tome na koji način se koriste dozvole za konektovanje na izvor podataka. Najčešće je čuvanje dozvola sa izveštajem u bazi najsigurnije. To nisu dozvole koje se koriste za pristup izveštaju, već su to dozvole koje koristi izveštaj za pristup bazi podataka. Verovatno ne želite da dozvolite korisnicima izveštaj čak ni pristup samo za čitanje iz baze podataka. U retkim slučajevima, želećete da korsitite dozvole koje će korisnik obezbediti ili Windows dozvole, ali ovo se može koristiti samo ako korisnik pristupa izveštajima u realnom vremenu. Ako baza podatak ne zahteva dozvole za čitanje podataka, možete kreirati izvor podatak bez korišćenja dozvola, ali je to redak scenario, dok je dobra praksa da se traže dozvole za sve baze podataka.

U izveštajima koji će biti izvršeni u procesima kao što su zakazani snapshot-ovi i subscription-i, morate koristiti uskladištene dozvole (stored credentials), zato što Report Server izvršava zakazane izveštaje bez korisnika. Uskladištene dozvole se čuvaju u reverzibilnoj enkripciji u ReportServer bazi podataka i ne čuvaju se u definiciji izveštaja. Iste dozvole će se koristiti svaki put kada se izveštaj procesira za sve korisnike izveštaja za koje je podešeno da koriste usladištene dozvole.

Sada ćete modifikovati izvor podataka rs2005sbs da biste od korisnika tražili dozvole.
 1. U Report Manager-u kliknite na Home link, kliknite na Adventure Works Data Sources link foldera i onda kliknite na rs2005sbs link deljenog izvora podataka.
 2. Ispod Connect Using, izaberite opciju Credentials Supplied By The User Running The Report tako da Vaš prozor izgleda kao na slici.  Ako baza podataka na koju se izvor podataka povezuje, koristi Windows autentifikaciju, možete izabrati Use As Windows Credentials When Connecting To The Data Source, ali ovaj put zbog vežbe preskočite ovu opciju.

 3. Kliknite na Apply na dnu strane. Kasnije ćete testirati ovaj izvor podataka kada budete izvršavali izveštaj na zahtev.
Sada ćete kreirati prilagođeni izvor podataka koji koristi uskladištene dozvole za Product Sales and Profitability Parameters izveštaj.
 1. U Report Manager, kliknite na Home link, kliknite na My Adventure Works link foldera, i onda kliknite na Product Sales and Profitability Parameters link izveštaja.
 2. Kliknite na Properties tab, i onda kliknite na Data Sources link u levom okviru strane.
 3. Izaberite Custom Data Source.
 4. Unesite konekcioni string:

  data source=(local)\SqlExpress;Initial catalog = rs2005sbsDW

  Za razliku od Report Designer-a, Report Manager ne obezbeđuje dijalog boks za pomoć prilikom izgradnje konekcionog stringa. Morate uneti konekcioni string sami ili kopirati iz nekog drugog izvora.

 5. Ispod Connect Using, izaberite Credentials Stored Securely In The Report Server, i onda unesite ReportExecution kao user name i ReportExecution kao password. Data Sources sekcija izgleda kao na slici. 6. Kliknite na Apply.
Product Sales and Profitability Parameters izveštaj sada koriste prilagođene izvore podataka i nisu više povezani sa rs2005sbsDW deljenim izvorom podataka. Deljeni izvor podataka i dalje koriste Windows autentifikaciju korisnika, dok prilagođeni izvor podataka koristi poseban SQL Server login nalog za autentifikaciju. Ovo znači da pregled izveštaja u Visual Studio-u koristi drugačiji izvor podataka od produkcionog izveštaja (koji može imati drugačije dozvole ili može koristiti drugu bazu podataka).

Ako imate više izveštaja koji trebaju da koriste poseban nalog, možete podesiti deljeni izvor podataka umesto prilagođenog izvora podataka tako da imate jedno mesto za upravljanje izvorom podataka. Prihvatljivo je imati nekoliko različitih definicija izvora podataka koji se konektuju na istu bazu podataka, ali koriste drugačiji metod autentifikacije.

Povezani izveštaj, Bike Sales and Profitability, je takoće prihvatio promene izvora. Izvor podataka je jedino svojstvo osnovnog izveštaja kojim se ne može upravljati odvojeno u povezanom izveštaju.


Specifikovanje podrazumevane vrednosti

Ako je parametar izveštaja definisan sa podrazumevanom vrednošću u fazi kreiranja, može se pregaziti ta vrednos korišćenjem Report Manager-a za ažuriranje svojstava parametra. Ovo je korisna tehnika u kombinaciji sa povezanim izveštajima, za generisanje odvojenih izveštaja po vrednosti parametra. Na primer, ako kategorijama proizvoda upravljaju različita odelenja, možete kreirati folder za svako odeljenje, a zatim kreirate povezani izveštaj koji ima drugačiju podrazumevanu vrednost parametra, promenjenu da bi odgovarala kategoriji proizvoda svakog odelenja, i smestite u određeni folder.

Takođe možete onemogućiti podrazumevanu vrednost koju obezbeđuje definicija. Kada onemogućite podrazumevanu vrednost , izveštaj se neće izvršiti dok se ne obezbedi vrednost za parametar izveštaja.

Sada ćete postaviti podrazumevanu vrednost za Category parametar izveštaja na 2, koji predstavlja ključnu vrednost za Bike kategoriju.

 1. U Report Manager-u, kliknite na Home link, kliknite na Adventure Works Bikes link foldera i onda kliknite na Bike Sales and Profitability link izveštaja
 2. Kliknite na Properties tab, a onda kliknite na Parameters link u levom okviru strane.
 3. Promenite podrazumevanu vrednost za Category sa 4 na 2 tako da prozor izgleda kao na slici.  Vrednost 2 je CategoryKey vrednost kojoj odgovara Bike.

 4. Kliknite na Applay.
 5. Kliknite na View tab.
Izveštaj se izvršava koristeći Bike kategoriju kao podrazumevanu. Zapazite da još uvek možete izabrati drugu kategoriju. Ako želite da korisnik ne vidi drugu kategoriju potrebno je da ukonite prompt.


Onemogućavanje prompt-a za parametar

Kada ne želite da korisniku omogućite izmene vrednosti parametra izveštaja, možete ukloniti prompt tako da se nova vrednost ne može uneti ili izabrati iz liste dozvoljenih vrednosti. Ako odlučite da koristite različite foldere za povezane izveštaje koji koriste različite vrednosti parametra, možete koristiti ovu tehniku za sprečavanje korisnika da vidi ostale kategorije. Takođe možete ukloniti prompt iz izveštaja koji se pokreću u zakazano vreme, da biste bili potpuno sigurni da izveštaj ima podrazumevanu vrednost za parametar, inače u protivnom izveštaj se nikada neće izvršiti.

Sada ćete onemogućiti prompt za Category parametar izveštaja.
 1. Kliknite Properties tab za Bike Sales and Profitability izveštaj, a onda, ako je potrebno, kliknite na Parameters link.
 2. Očistite Prompt User check boks za Category parametar.
 3. Kliknite na Apply.
 4. Kliknite na View tab da biste potvrdili da je Category prompt uklonjen, kao što je na slici.


 
Zapazite da se Category prompt više ne vidi. Textbox u gornjem desnom uglu izveštaja govori da je izveštaj filtriran po Bike kategoriji i da tabela sadrži samo podatke za Bike kategoriju.

Sada ćete izvršiti izveštaj na zahtev i odgovoriti na tražene dozvole.
 1. U Report Manager-u, kliknite na Home link, kliknite na My Adventure Works link foldera, i kliknite na Order Details link izveštaja da biste videli izveštaj.  Reseller parametar izveštaja zavisi od upita koji koristi rs2005sbs izvor podataka koji možete konvertovati u traženu dozvolu. Iako je podrazumevana vrednost definisana za parametar izveštaja, upit se mora izvršiti da bi kreirao listu mogućih vrednosti za Reseller. Prema tome, korisnik mora uneti login name i password.

 2. Unesite ReportExecution za login name i ReportExecution za password.
 3. Kliknite na View Report da biste videli da li Vaš izveštaj izgleda kao na slici.


Upit za Reseller parametar izveštaja se izvršava i pošto parametar izveštaja uključuje podrazumevanu vrednost, upit izveštaja se takođe izvršava. Sada je izveštaj vidljiv i možete promeniti bilo koju vrednost parametra da biste ažurirali izveštaj. Dozvole su zadržane u izveštaju za korišćenje u sledećem upitu koji se pokreće kada kliknete na View Report.

Tehnički, izveštaj se ne izvršava na zahtev svaki put kada želite da ga vidite. Izveštaj je sačuvan u sesiji (u ReportServerTempDB) i naknadno osvežavanje stranice u istoj sesiji vraća isti izveštaj.  U stvari, sesija je privatni keš izveštaja. Da biste naterali izveštaj da vrati nove podatke morate kliknuti na Refresh na Report Manager toolbar-u.

Pored navedenih mogućnosti Report Manager se koristi i za implementaciju keširanja, rad sa unapred definisanim zadacima, upravljanje snapshot-ovima, korišćenje istorije izveštaja. Međutim, ove teme neće biti obrađivane pošto Express verzija nema ove mogućnosti.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Korišćenje svojstava za upravljanje sadržajem izveštaja 1
 • Korišćenje svojstava za upravljanje sadržajem izveštaja 2