Remote Desktop alat je namenjen omogućavanju opcije konekcije na računar sa nekog dugog računara bez obzira na fizičku udaljenost između ta dva računara. Najčešće ga koriste administratori da bi imali mogućnost udaljenog nadzora, praćenja rada i udaljene administracije servera i pri pružanju pomoći krajnjim korisnicima. U svom radu Remote Desktop koristi RDP protokol i port 3389.

Remote Assistance je alat koji omogućava krajnjim korisnicima slanje zahteva administratorima za pružanje pomoći. Omogućava jednostavan i transparentan način konekciju dva računara i pružanje pomoći krajnjim korisnicima.

Da bismo koristili i konfigurisali Remote Desktop alat, neophodno je imati osnovno poznavanje računarskih mreža. Ako se Remote Desktop konekcija odvija preko javne mreže, odnosno preko Interneta, neophodno je korišćenje VPN klijenta da bi udaljena konekcija bila moguća. Prilikom korišćenja udaljenog desktopa u okviru lokalne mreže nikakav dodatni softver nije potreban. Remote Desktop se pokreće na Start meniju, All Programs, folder Accessories. Prilikom pokretanja programa neophodno je uneti minimalne informacije i to: naziv udaljenog računara ili njegova IP adresa, korisničko ime i lozinku, naziv domena ako je računar kome pristupate član nekog domena. Na slici je dat prikaz Default-nog prozora Remote Desktop alata.

 

Slika 1


Da bismo uspostavili konekciju sa udaljenim računarom (a konekcija pordrazumeva korišćenje javne mreže) neophodno je kao osnovni preduslov imati instaliran i pokrenut VPN klijentski softver. VPN konekcija stvara virutelni kriptovani tunel između dva računara ili mrežna uređaja. Nakon što je VPN konekcija uspostavljena, moguće je pretraživanje računara korišćenjem njegovog domenskog imena ili upotrebom njegove IP adrese iz unutrašnjeg opsega adresa (privatna mreža), što nikako nije moguće uraditi direktno koristeći javnu mrežu.

U sledećem koraku na General tabu aplikacije unosimo naziv računara ili IP adresu na koje se konektujemo i autentifikacione podatke koji podrazumevaju korisničko ime i lozinku. U dodatku je moguće uneti i naziv domena ako se konektujemo na domenski računar.

 

Slika 2


Klikom na tab Display dobijamo mogućnost konfigurisanja podešavanja monitora nakon uspostavljanja konekcije na udaljeni računar. Ponuđeno je dve opcije i to: podešavanje rezolucije monitora i podešavanje kvaliteta boja. Bitno je upamtiti da konfigurisanje dodatnih opcija udaljene konekcije treba uskladiti sa internet linkom jer može doći do usporavanja saobraćaja udaljene konekcije i njenog otežanog rada.

 

Slika 3


Na tabu Local Resources je moguće konfigurisati šta će od lokalnih resursa biti dostupno na udaljenom računaru, a neki od njih su štampač, Clipboard, lokalni drajvovi, serijski portovi itd.

 

Slika 4


Na tabu Programs je moguće definisati koja aplikacija će se pokrenuti prilikom uspostavljanja konekcije sa udaljenim računarom.

 

 

Slika 5


Na tabu Expirience se konfiguriše brzina linka kroz koju će biti uspostavljena konekcija sa udaljenim računarom i na osnovu nje program će odrediti odgovarajuće parametre da bi zadržao maksimalno moguć propusni opseg linka.

 

Slika 6


Na tabu Advanced se konfiguriše ponašanje računara u slučaju serverskih zahteva za sertifikatima. Default-na opcija je Connect and dont warn me.

 

Slika 7


Nakon uspostavljanja konekcije na udaljeni računar upravljanje i administracija istog je moguća kao da je korisnik lokalno ulogovan na njega. Po obavljenom poslu na udaljenom računaru obavezno se treba izlogovati sa udaljenog računara da bi se zadržao visok stepen sigurnosti.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Konfigurisanje udaljenog desktopa i udaljene pomoći 1
  • Konfigurisanje udaljenog desktopa i udaljene pomoći 2
  • Konfigurisanje udaljenog desktopa i udaljene pomoći 3