Internet pretraživač je kao i bilo koja druga aplikacija u računaru, može biti dobro održavana i konfigurisana, odnosno sigurna, a može biti loše konfigurisana i neodržavana, odnosno nesigurna po operativni sistem i korisničke podatke. Ako je internet pretraživač loše konfigurisan, velika je verovatnoća da će sistem biti ugrožen nekim od zlonamernih softvera jer je prvi u dodiru sa javnom mrežom odnosno Internetom.

Internet Explorer 8 u svom novom izdanju donosi dosta poboljšanja i novih opcija na polju sigurnosti i zaštite sistema i korisničkih podataka. Neke od novih opcija i podešavanja su:

  • In-private browsing,
  • In-private filtering,
  • Enached delete browsing history itd.


In-private browsing pomaže u zaštiti podataka i privatnosti tako što ne dozvoljava čuvanje istorije pretraživanja, privremenih interent fajlova, kolačića, korisničkih imena i lozinki itd. Samim tim napadač ili zlonamerni softver ostaje bez glavnog izvora informacija o vama.

In-private filtering omogućava praćenje sadržaja čija frekvencija pojavljivanja na web sajtovima posećenih od strane korisnika prelazi definisanu granicu. Frekventna granica je konfigurabilna, ali je po Default-u podešena na vrednost 3. Prilikom prelaska nivoa definisanog granicom, sadržaj datih web sajtova će biti blokiran.

Enached delete browsing history opcija omogućava korisnicima slektivno brisanje internet kolačića. Ovu opciju je moguće konfigurisati korišćenjem grupnih polisa što umnogome povećava nivo sigurnosti svih korisnika na lokalnoj mreži uz istovremeno smanjenje radnog opterećenja administratora mreže. Na sledećoj slici je prikazan prozor IE opcija.

 

Slika 1


Da bismo pokrenuli i koristili opciju In-private browsing prvo je neophodno obrisati sve privremene internet fajlove, kolačiće, sačuvana korisnička imena i lozinke, što ćemo uraditi kroz Internet Option prozor Internet Explorer-a. U sledećem koraku ćemo kliknuti na Safety tab na alatnoj traci Internet Explorer-a i kliknuti na opciju In-private browsing nakon čega se pokreće novi prozor sa dodatnim indikatorom u adresnom baru: InPrivate.

Nakon što se In-private browsing prozor otvorio, možemo normalno nastaviti sa pretraživanjem internet resursa unosom web adresa u adresni bar pretraživača ili korišćenjem globalnih pretraživača kao što su MSN, Google, Yahoo itd. Posle završenog surfovanja Internetom zatvorićemo sve prozore pretraživača i naknadno ga pnovo startovati. Klikom na adresni bar pretraživača ili unosom neke od pretraživanih web destinacija videćemo da istorija prethodnog pretraživanja nije sačuvana i da je adresni bar lista prazna. Na taj način smo omogućili sigurnije pretraživanje interent resursa. Na slici je dat primer pokrenutog InPrivate indikatora.

 

Slika 2


Pored ostalih sigurnosnih opcija Internet Explorer nudi opciiju Smart Screen filtera koji automatski prepoznaje nesigurne web sajtove na Internetu i o tome obaveštava korisnika na transparentan način. Istovremeno se korisniku nude dve opcije: da nastavi ka sajtu ili da prekine sesiju ka njemu. SmartScreen filter opcija se takođe konfiguriše na Safety baru na alatnoj traci pretraživača. Primer delovanja Smart Screen filtera je dat na sledećoj slici:

 

Slika 3

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Konfigurisanje sigurnosnih podešenja u Internet Explorer 8 1
  • Konfigurisanje sigurnosnih podešenja u Internet Explorer 8 2
  • Konfigurisanje sigurnosnih podešenja u Internet Explorer 8 3