Internet protokol verzije 6 (IPv6) je nova verzija internet protokola namenjena boljem iskoršćenju i optimizaciji kako javnih tako i privatnih mreža. Kako je vreme odmicalo, rastao je broj korisnika na Internetu. Internet protokol verzije 4 više nije mogao da podmiri zahteve za dodelom adresa pa je u upotrebu uveden novi protokol koji otklanja sve probleme vezane za raspoloživ adresni prostor za dodelu klijentima, uključuje nove opcije sigurnosti, itd. Neke od najkarakterističnijih osobina novog IPv6 protokola su:

 • podržava veći adresni opseg jer koristi 128-bitne adrese u odnosu na 32-bitne iz IPv4 protokola što obezbeđuje značajno veči broj raspoloživih adresa za dodelu,
 • efikasnije rutiranje saobraćaja jer je standardom uvedeno hijerarhijsko rutiranje što umanjuje broj ruta koje internet Backbone ruteri moraju procesirati, a samim tim se povećava efikasnost rutera,
 • jednostavnija konfiguracija hostova kroz korišćenje DHCPv6 servisa i omogućavanje rutera da dinamički konfigurišu klijente,
 • ugrađena sigurnost jer ima podršku za IPSec protokol što omogućava svim hostovima da kriptuju saobraćaj,
 • bolja prioritetizacija isporuke paketa na osnovu dodele nivoa prioriteta paketa,
 • redizajniran heder paketa uklanjajući neesencijalne informacije u dodatke hedera što omogućava veću efikasnost.


Kod IPv6 protokola adresa alocira 64 bita za Network ID i 64 bita za host ID. Za razlku od IPv4 protokola IPv6 protokol ne koristi decimalne tačke da bi izvršio kompresiju adrese, već koristi heksadecimalni oblik adrese sa dve tačke između svakog seta od 4 cifre. Svaka heksidecimalna cifra predstavlja 4 bita. Da bi se kompresovala dužina IPv6 adrese, odbacuju se vodeće nule i koristi se kompresija nula, takozvani Zero compression. Korišćenje kompresije nula predstavljaju se kao set duplih dvotački. Svaka IP6 adresa koristi prefiks da definiše Network ID. Prefiks se ogleda u znaku / praćen brojem bita koje uključuje Network ID.


IPv6 adrese su podeljene na tri tipa:

 • Unicast – koristi se za komunikaciju između dva hosta,
 • Multicast – koristi se za komunikaciju između jednog i svih ostalih hostova,
 • Anycast – koristi se za pronalaženje servisa ili najbližeg rutera.


IPv6 Unicast adrese se dele na tri tipa:

 • global Unicast – koristi se za globalno rutiranje i dostupnost na IPv6 delu Interneta,
 • Link-Local – koristi se pri komunikaciji susednih hostova na istom linku,
 • Unique local unicast – ekvivalent IPv4 privatnom adresnom opsegu.


Na slici je dat primer kompresije IPv6 adrese:

 

Slika 1


Da bismo proverili konfiguraciju mrežnih adaptera, neophodno je kroz Command Prompt alat uneti komandu: ipconfig /all. Alat će izlistati trenutnu konfiguraciju svih mrežnih adaptera na računaru. Pošto je IPv6 protokol omogućen po Default-u na Windows 7 operativnom sistemu mrežni adapter će sigurno imati konfigurisanu Link-Local IPv6 adresu što možemo potvrditi i pregledom rezultata ipconfig komande.

Pregled konfiguracije mrežnih adaptera možemo uraditi i kroz grafički interfejs korišćenjem Network and Sharing centra, klikom na ikonu mrežnog adaptera (slika 2). Klikom na Details dugme dobija se pregled konfiguracije datog mrežnog adaptera. U slučaju da želimo manuelno konfigurisati IPv6 adrese, kliknemo na ikonu mrežnog adaptera, a zatim na dugme Properties. Otvoriće nam se Properties prozor u kome je neophodno levim klikom obeležiti IPv6 protokol, a zatim kliknuti na njegov Properties dugme.

 

 

Slika 2


Da bismo konfigurisali statičku IPv6 adresu, kliknemo na opciju Use the following IPv6 address nakon čega dobijamo mogućnost upisa u konfiguraciona polja. Obavezno je uneti samu IP adresu i subnet prefiks. Klikom na OK dugme zatvaramo konfiguracioni prozor i sistem konfiguriše mrežni adapter sa statičkom IPv6 adresom. Da bismo uradili proveru da je statička adresa konfigurisana, pokrenućemo još jednom komandu ipconfig /all i u datom listingu proveriti trenutno konfigurisanu IPv6 adresu. Vidimo da je pored Link-Local IPv6 adrese dodata i statička IPv6 adresa koju smo malopre definisali.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Konfigurisanje IPv6 mrežne konektivnosti 1
 • Konfigurisanje IPv6 mrežne konektivnosti 2
 • Konfigurisanje IPv6 mrežne konektivnosti 3