Ova lekcija opisuje sve dostupne tipove mobilnih uređaja i konfiguracione opcije koje su dostupne za te uređaje. Lekcija takođe opisuje metode konektovanja i sinhronizovanja tih mobilnih uređaja na komjuter na kojem radi Windows Vista.

  

Dostupni tipovi mobilnih uređaja

            

 

 

Windows Vista administrator mora da bude u mogućnosti da asistira korisnicima koji pokušavaju da konektuju svoje mobilne uređaje na kompjuter na kojem radi Windows Vista.

Mobilni uređaj je kompjuterski uređaj koji je optimizovan za specifične mobilne kompjuterske zadatke. Mobilni uređaj se tipično sinhronizuje sa desktop ili mobilnim kompjuterima zbog prenosa podataka.

Mobilni tipovi uređaja uključuju sledeće:

  • PDAs,
  • Windows Mobile uređaje,
  • Portable Media Player-e,
  • mobilne telefone.

 

Personal Digital Assistant (PDA)

PDA je ručni (Handheld) uređaj koji može da funkcioniše kao običan lični organizator (Personal Organizer) pa sve do potpuno funkcionalnog mobilnog kompjutera. Upis za mobilne uređaje se obično odrađuje koristeći pokazivače (olovke) na Touch Screen-u ili preko tastature ili korišćenjem kombinacije oba ova metoda.

 

Windows Mobile Device (Windows mobilni uređaji)

Windows mobilni uređaji su dostupni u formama Pocket PC ili Smartphone i poseduju poznate Windows korisničke interfejs (Windows User Interface - WUI) karakteristike koje su deo Windows XP i Microsoft Office-a. Windows mobilni uređaji takođe uključuju Windows Media Player i tipične karakteristike mobilnih telefona kao što su: Bluetooth, WiFi mogućnosti. Upis za Windows mobilne uređaje se obično ubacuje koristeći olovku na Touch Screen-u, tastaturu ili kombinacijom obe ove metode.

 

Portable Media Player

Portable Media Player je mali uređaj koji poseduje bateriju i koji sadrži ili Flash memoriju ili mali hard disk na kom možemo da puštamo digitalne medija fajlove. Neki od ovih uređaja poseduje i ekran. Medija fajlovi se kopiraju na uređaj sa kompjutera na kojem radi Windows operativni sistem. Takođe medija fajlove možemo da prebacujemo sa CD ili DVD kolekcije ili možemo da ih kupimo ili preuzmemo sa brojnih onlajn medija servisa.

 

Mobilni telefon

Mobilni telefon, koji je poznat i kao Cellular phone, jeste telefon koji koristi formu radio konektivnosti. Mnogi mobilni telefoni sada imaju neke PDA i Media Player funkcionalnosti. Ulazne podatke tipično ubacujemo koristeći malu numeričku tastaturu.

  

Opcija za biranje konfiguracionih postavki za mobilne uređaje

Windows Vista administrator možda će morati da asistira korisnicima prilikom podešavanja postavki na njihovim moblnim uređajima.

Dok mnoge postavke na mobilnim uređajima mogu direktno da se konfigurišu na uređaju, mobilni uređaji takođe mogu da budu konfigurisani na desktop ili mobilnom kompjuteru koji poseduje Sync Partnership sa tim mobilnim uređajem.

 

Connection opcije

Korisnik bi konektovao svoj uređaj na svoj kompjuter ili koristeći fizički medijum kao što je npr. USB kabal ili preko bežičnog medijuma (kao što je na primer Infrared, Bluetooth ili WiFi). Većina uređaja dolaze sa USB kablom i večina modenrih kompjutera poseduje Infrared ili Bluetooth.

 

Opcije za sinhronizaciju

Pre nego što možemo da sinhronizujemo informacije između dva uređaja, moramo da podesimo Sync Partnership. Takođe, možemo da omogućimo raspored za automatsko sinhronizovanje sadržaja. Windows Vista uključuje Sync Center koji nam omogućava da uspostavljamo konekcije, parnerske odnose (Partnerships) i rasporede. Sync Center takođe dozvoljava administratoru da rešava probleme koji se odnose na odnose. Sync Center će biti detaljno predstavljan u modulu ovog kursa „Umrežavanje mobilnih kompjutera”.

  

Šta je Bluetooth?

Windows Vista specijalista mora da pruži određene savete korisnicima u vezi sa dostupnim mehanizmima za konektovanje mobilnih uređaja na kompjutere na kojima radi Windows Vista. Dostupne opcije mogu da uključuju fizičke kablove, ali isto tako mogu da uključuju i bežične tehnologije.

Bluetooth: Bluetooth je bežični komunikacioni protokol koji koristi softverske radio signale da bi zamenio kablove, a u isto vreme da bi omogućio kompatibilnim uređajima da komuniciraju između sebe. Bluetooth se upotrebljava u mobilnim telefonima, portable mobilnim Media Player-ima, PDAs.

Bluetooth koristi visokofrekventne radio signale u nelicenciranom 2.4 GHz do 2.485 GHz spektrumu, koji je takođe poznat kao Industrial, Scientific and Medical - ISM (industrijski naučno-medicinski lanac). Bluetooth koristi tehnologiju koja se naziva Adaptive Frequency Hopping, koja dozvoljava uređajima da menjaju tehnologije unutar ISM lanca. Bluetooth dozvoljava kompatibilnim uređajima da menjaju frekvencije do 1600 puta u sekundi unutar ISM lanca da bi održavali optimalnu konektivnost.

  

Šta su to Sync Partnerships mobilnih uređaja?

Windows Vista specijalista će verovatno imati nekoliko korisnika kojima će biti potrebna podrška prilikom uspostavljanja Sync Partnership-a mobilnih uređaja.

Sync Partnership mobilnih uređaja ažurira informacije o mobilnim uređajima i host kompjutera. On tipično sinhronizuje informacije u kaledaru, vreme (časovnike), i-mejl poruke kao i Microsoft Office dokumente i medija fajlove na podržanim uređajima. Možemo da kreiramo Sync Partnerships (Sync partnerstvo) između PDA, mobilnih telefona, Windows mobilnih uređaja i portable Media Player-a.

 

Kreiranje Mobile Device Sync Partnership-a

Kreiranje Sync Partnership-a sa mobilnim Media Player-om je veoma jednostavno. Sledeći koraci opisuju kako se konektuje mobilni Media Player na kompjuter na kojem radi Windows Vista operativni sistem, kako se kreira Sync Partnership i kako se sinhronizuju podaci na uređaju.

  1. Konektujemo naš uređaj u kompjuter na kojem radi Windows Vista i otvorimo Sync Center. Windows Vista uključuje drajvere za dosta uređaja koji s najčešće povezuju, ali mi možemo da instaliramo drajvere sa CD-a koji smo dobili prilikom kupovine uređaja.
  2. Podesimo Sync Partnership. Kliknemo na Set up for a Media Device Sync Partnership koji otvara Windows Media Player 11.
  3. Potrebno je da selektujemo neke medija fajlove ili plej listu koji želimo da sinhronizujemo na uređaju. Da bismo selektovali fajlove, jednostavno ih prevučemo u Sync dijalog boks na desnoj strani Windows Media Player-a.
  4. Kliknemo na Start Sync. Kada je sve što smo izabrali od fajlova prebačeno na uređaj (sinhronizovano), možemo da diskonektujemo uređaj sa našeg kompjutera i zatvorimo Windows Media Player.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Konfiguracija mobilnih uređaja 1
  • Konfiguracija mobilnih uređaja 2