U ovoj lekciji će biti predstavljeno sve ono najvažnije za administratora što se tiče logovanja, a u cilju izolacije najčešćih problema koji se ljavljaju na mrežnom pristupu.

 

Logovanje na Routing and Remote Access serveru

Server na kom radi Routing and Remote Access servis podržava tri tipa logovanja:

 • Event Logging
 • Local Authentication and Account Logging
 • RADIUS-based (Remote Authentication Dial-In User Service)

 

Event Logging: Administrator može da koristi Event Logging (logovanje događaja) da bi zapisao Remote Access Server greške (Errors), upozorenja (Warnings) i druge detaljne informacije u System Event Log-u. Možemo da omogućimo Event Logging i konfiguršemo nivoe logovanja događaja na Event Logging kartici u Properties dijalog boksu na Remote Access serveru.
 
Na primer, Event Log može da zapiše stopiranje i startovanje Routing and Remote Access servisa kao dodatak zapisima koji se odnose na korinike kojima je odbijen pristup zajedno sa tačnim razlogom odbijanja.

U Properties dijalog boksu Remote Access servera, možemo takođe da omogućimo logovanje dodatnih Routing and Remote Access informacija. Kada omogućimo logovanje, kompjuter kreira Log fajlove sa detaljima na lokaciji %systemroot%\Tracing directory, koji sadrže detaljnije zapise o funkcionisanju Routing and Remote Access servisa.

 

Lokalna autentifikacija i Account Logging: RAS servis podržava logovanje autentifikacionih i Accounting informacija za pokušaje konektovanja kada su konfigurisani  Microsoft Windows Authentication ili Accounting Provider. Ovo logovanje je odvojeno od događaja (Events) koji se zapisuju u System Log-u.

Autentication i Account logovanje je veoma korisno kada želimo da izolujemo određene probleme sa polisama za udaljeni pristup (Remote Access Policy). Za svaki pokušaj autentifikacije loguje se ime polise za udaljeni pristup koja je ili dozvolila ili zabranila konekciju.

 

RADIUS-based autentifikacija u Account Logging: Server na kom radi Routing and Remote Access podržava logovanje informacija o autentifikaciji za udaljene klijente koji pokušavaju da se konektuju na Remote Access Server na RADIUS serveru kada je omogućeno RADIUS Authentication and Accounting Logging. RADIUS Authentication and Accounting Logging je odvojeno od događaja koji se zapisuju u System Log-u. Možemo da koristimo informacije koje su zapisane na našem RADIUS serveru da pratimo iskorišćenost udaljenog pristupa i pokušaje autentifikacije.

 

Authentication and Accounting Logging

Ovo je proces koji zapisuje detaljne informacije koje se odnose na zahteve za udaljene konekcije.

Možemo da koristimo logovane (zapisane) informacije da pratimo Remote Access iskorišćenost i pokušaje autentifikacije. Podešavanjem i korišćenjem log fajlova koji prate informacije o autentifikaciji možemo da uprostimo administraciju našeg Remote Access servisa. Možemo da podesimo i koristimo logove da pratimo Accounting informacije (kao što su Logon & Logoff zapisi). Autentication i Account logovanje je veoma korisno kada želimo da izolujemo određene probleme sa polisama za udaljeni pristup (Remote Access Policy). Za svaki pokušaj autentifikacije, loguje se ime polise za udaljeni pristup koja je ili dozvolila ili zabranila konekciju.

Autentifikacione i Accounting informacije su smeštene u konfigurisanom Log fajlu ili u fajlovima koji su smešteni u %systemroot%\system32|LogFiles folderu. Log fajlovi su sačuvani u IAS ili u Database kompatibilnom formatu tako da bilo koji program za baze podataka može da čita Log fajl direktno za dalje analize.

 

Kako se konfiguriše Authentication and Accounting logovanje

Da bismo mogli da konfigurišemo Authentication i Accounting logovanje, moramo prvo da omogućimo ili Windows Authentication ili Windows Accounting. Nakon toga, možemo da konfigurišemo tipove  aktivnosti koje želimo da se zapisuju u logu (Authentication or Accounting aktivnosti) i postavke za Log fajl (Log File Settings).

Ako je kompjuter na kom radi RAS servis konfigurisan za RADIUS autentifikaciju ili za Accounting Provider, i ako je RADIUS Server kompjuter na kojem radi Windows Server 2003 i IAS, informacije će ze zapisivati na IAS server kompjuteru.

 

Procedura kojom omogućavamo Windows Accounting:

 1. Otvorimo Routing and Remote Access konzolu, desni klik na ime servera na kom želimo da konfigurišemo Windows Accounting i kliknemo na Properties.
 2. Na Security kartici u Accounting Provider kliknemo na Windows Accounting i zatim kliknemo na OK.

 

Procedura kojom konfigurišemo Local Authentication and Accounting Logging:

 1. Otvorimo Routing and Remote Access konzolu.
 2. U konzolinom drvetu klik na Remote Access Logging.
 3. U panelu sa detaljima desni klik na Local File i zatim klik na Properties.
 4. U Local File Properties dijalog boksu na Settings kartici selektujemo jednu od tri opcije: Accounting Requests; Authentication Requests; Periodic Status.
 5. U Local File Properties dijalog boksu na Log File kartici selektujemo odgovarajuće Logging opcije: Directory; Format; Create New Log File.
 6. U Local File Properties dijalog boksu na Log File kartici, ako je moguće, potrebno je selektovati When Disk is full delete older log files i kliknemo na OK.

 

Procedura uz pomoć koje konfigurišemo RADIUS-based Accounting:

 1. Otvorimo Routing and Remote Access konzolu.
 2. Desni klik na ime servera na kom želimo da konfigurišemo RADIUS-based accounting i zatim kliknemo na Properties.
 3. Na Security kartici u Accounting Provider polju selektujemo RADIUS Accounting i kliknemo na Configure.
 4. U RADIUS Accounting dijalog boksu kliknemo na Add.
 5. U Add RADIUS server dijalog boksu, u Server Name polju, upišemo host ime RADIUS servera.
 6. U RADIUS server dijalog boksu kliknemo na Change.
 7. U Change Secret dijalog boksu, u New secret polju i u Confirm New Select polju upišemo secret i kliknemo na OK.
 8. U RADIUS Accounting dijalog boksu kliknemo na OK.
 9. U Properties dijalog boksu kliknemo na OK.

 

Log fajlovi za specifične konekcije

Da bismo sakupili detaljne informacije i da bismo izolovali probleme sa Remote Access serverom, možemo da konfigurišemo dodatne funkcije logovanja. Trebalo bi da budemo pažljivi kada omogućavamo ovaj tip logovanja zato što umnogome može da optereti performansu Remote Access servera.

PPP Log: Možemo da konfigurišemo Point-to-Point (PPP) logovanje da bismo zapisivali serije programskih funkcija i PPP Control poruka u toku PPP konekcije. PPP logovanje je dragocen izvor informacija kada pokušavamo da rešimo greške u PPP konekciji.

Audit Log: Možemo da iskoristimo Event Viewer Snap-in da vidimo sledeće IPSec događaje:

 • IPSec Policy Agent događaje u Audit Log-u.
 • IKE (Internet Key Exchange) događaje u Security Log-u.
 • IPSec Policy Change događaje u Security Log-u.
 • IPSec Driver Per-paket Drop događaje u System Log-u.

 

Omogućavanje Audit logovanja za Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) događaje i pregled događaja u Event Viewer-u je najbrži i najjednostavniji način da izolujemo neuspela Main-mode & Quick-mode pregovaranja.

Kada omogućimo Success ili Failure praćenje (Auditing) za Audit Logon Events Audit Policy, IPSec zapisuje uspešne i neuspešne pokušaje pregovaranja (Main-mode & Quick-mode) i uspostavlja i uklanja sva pregovaranja (Negotiations) kao odvojene događaje. Ipak, omogućavanje ovog tipa praćenja može da prouzrokuje da se Security Log napuni IKE događajima.

 

Kako se konfiguriše logovanje za specifične tipove konekcija

Možemo da koristimo Remote Access Diagnostic funkcije koje su dozvoljene u Windows Server 2003 familiji da sakupimo detaljne informacije o svim Remote Access konekcijama.

Nakon što smo rešili određene probleme, potrebno je da isključimo logovanje da ne bismo opteretili Remote Access Server.

 

Konfiguracija PPP logovanja:

 1. Otvorimo Routing and Remote Access konzolu, kliknemo na ime servera, a zatim na  Properties.
 2. U ServerName Properties dijalog boksu, na Logging kartici, selektujemo jednu od sledećih opcija: Log Errors Only; Log Errors and Warnings; Do not Log any events.
 3. Na Logging kartici selektujemo Log additional Routing and Remote Access Information i kliknemo na OK. Ova opcija zapisuje događaje u procesu uspostavljanja PPP konekcije.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija logovanja na server sa mrežnim pristupom (Network Access Server) 1
 • Konfiguracija logovanja na server sa mrežnim pristupom (Network Access Server) 2