Dosta organizacija primenjuje instalaciju operativnog sistema po principu zasnovanom na Image-ima. Windows 7 se oslanja na Windows Imaging File (WIM) tehnologiju radi efikasnijeg kreiranja i primene samog Image fajla operativnog sistema. Ova tehnologija se oslanja na nekoliko alata, kao na primer: Windows System Image Manager i Deployment Tools Command Prompt. Sve neophodne aplikacije i alati se nalaze u Windows AIK alatu koji se besplatno može preuzeti sa Micorosft web sajta.

Windows System Image Manager alat se nalazi na Start meniju u folderu Microsoft Windows AIK (slika 1). Klikom na ikonicu programa pokrećemo početni prozor aplikacije namenjen kreiranju i prilagođavanju Answer fajla sa kojim vršimo automatizaciju same instalaciije operativnog sistema.

 

 

Slika 1


Da bismo kreirali Answer fajl, neophodno je prvo odabrati odgovarajući Windows 7 Image fajl sa lokacije na hard disku računara. Važno je napomenuti da instalacioni medij Windows 7 operativnog sistema u sebi sadrži sve edicije sistema upakovane u pripadajuće WIM fajlove. Kliknemo na File meni na alatnoj traci aplikacije, a zatim na Select Windows Image opciju na padajućem meniju. Kroz dati prozor Windows Explorer-a vršimo pretraživanje do tražene destinacije, odnosno do foldera gde se čuvaju instalacioni Image-i (slika 2). Image fajlovi svih edicija Windows 7 sistema se nalaze na instalacionom mediju (folderu ako je na hard disku) u folderu Sources. Kliknemo na odgovarajući WIM Image fajl za koji želimo konfigurisati Answer fajl, a zatim kliknemo na dugme Open da bismo učitali instalacioni Image u samu aplikaciju.

 

Slika 2


Nakon što smo instalacioni Image učitali u aplikaciju, prelazimo na proces kreiranja i konfigurisanja samog Answer fajla. Kliknemo na mali krstić ispred foldera Components da bismo videli njegov sadržaj, a zatim korišćenjem klizača pronađemo i kliknemo na fajl sa nazivom x86 Microsoft Windows Setup 6.1.7600. Istovremeno u polju Microsoft Windows Setup Properties sa gornje desne strane aplikacije nam se otvaraju konfiguracione opcije. Takođe, ako kliknemo na opciju UserData, a zatim i na opciju ProductKey, vidimo njihove definisane karakteristike u Propertis polju (slika 3).

 

Slika 3


Answers fajl kreiramo tako što u polju aplikacije Answer File, desnim klikom kliknemo na opciju Create or open an answer file nakon čega dobijamo mali padajući meni iz koga treba odabrati opciju New Answer File (slika 4). Nakon toga aplikacija će automatski generisati novi answer fajl sa Default-nim postavkama.

 

Slika 4


U sledećem koraku je neophodno da kliknemo na ProductKey opciju, a zatim desnim klikom otvoriti padajući meni sa dodatnim konfiguracionim mogućnostima. Trenutno je aktivna samo prva opcija Add Setting to Pass 1 windowsPE i treba kliknuti na nju (slika 5). Answer fajl će u tom trenutku automatski prikazati svoj pandan pokrenute konfiguracione opcije. Istovremeno je kroz polje aplikacije Properties moguće uneti serijski ključ instalacije čime praktično automatizujemo taj deo instalacionog procesa i smanjujemo potrebu za aktivnim učešćem administratora ili samih korisnika.

 

Slika 5


Po unosu serijskog ključa, u polju Windows Image aplikacije, desnim tasterom kliknemo na opciju x86 Microsoft Windows Shell Setup 6.1.7600…. da bismo otvorili dodatne konfiguracione mogućnosti. Kliknemo na opciju Add Setting to Pass 4 specialize. Answer fajl će se automatski prilagoditi našem novom zahtevu. Kliknemo na krstić ispred konfiguracione opcije u Answer fajlu da bismo videli njen sadržaj, a zatim u polju Properties aplikacije, kliknemo na opciju ProductKey i unesemo serijski ključ instalacije operativnog sistema. Na taj način smo automatizovali instalacioni proces oko unosa serijskog ključa i klikom na Close Windows Image opciju na File meniju alatne trake pokrećemo proces kreiranja i finalizacije Answer fajla. Kreirani Answer fajl možemo sačuvati i koristiti za kasnije konfigurisanje Image fajlova operativnog sistema.

 

Slika 6


Da bismo kreirali sam WIM imidž fajl operativnog sistema, koji smo ranije naravno prilagodili našim potrebama, neophodno je pokrenuti alat koji se instalira prilikom instalacije WAIK alata na host sistem, i naziva se Deployment Tools Command Prompt (slika 7). Nalazi se na Start meniju u folderu Microsoft Windows AIK. Klikom na njegovu ikonicu pokreće se aplikacija prilagođena radu iz komandne linije.

 

Slika 7


Unosom komande copype.cmdx86 D:\winpe-x86 i pritiskom Enter dugmeta na tastaturi, pokrenuli smo u stvari kreiranje radnog okruženja u ranije pripremljenom folderu na drugoj particiji sa nazivom winpe-x86. Alat će automatski iskopirati potrebne fajlove i alate i kreirati neophodnu foldersku strukturu na datoj destinaciji. Nakon uspešno izvršene komande program će nas obavestiti o tome sintaksom Success. Takođe, alat automatski Update-je izvršnu putanju tako da se sledeća komanda izvršava na unetoj destinaciji što je u našem primeru D:\winpe-x86.

 

Slika 8


U sledećem koraku unosimo sintaksu koja će kopirati imagex.exe alat na destinacionu putanju. Sam Imagex.exe alat je namenjen kreiranju WIM Image fajlova. Sintaksa koja se unosi je sledeća (slika 9):

copy “C: \Program Files\windows aik\tools\x86\imagex.exe” D: \winpe-x86\ISO

Pritisnite Enter taster na tastaturi.

 

Slika 9


Poslednji korak je unos sintakse za pokretanje procesa kreiranja Image fajla. Sintaksa u našem primeru bi bila (slika 10):

oscdimg –n –bd: \winpe-x86\ctfsboot.com d: \winpe-x86\iso d: \winpe-x86\winpe-x86.iso

Pritisnite Enter taster na tastaturi.

 

Slika 10


Komanda je pokrenula OSCDIMG alat i proces kreiranja Image fajla. Nakon što je proces završio, možemo ugasiti komandni alat unosom Exit komande ili klikom na dugme za gašenje prozora alata. Kroz Windows Explorer ćemo vizuelno proveriti kreirani Image fajl i možemo ga aktivno koristiti u procesu automatizacije instalacije operativnog sistema.

 

 

Slika 11

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Izvođenje Image instalacije Windows 7 1
  • Izvođenje Image instalacije Windows 7 2
  • Izvođenje Image instalacije Windows 7 3