Postoji nekoliko načina instalacije Windows 7 operativnog sistema. Način instalacije, takozvani „čista instalacija“, izvodi se kada se Windows 7 instalira na novu particiju ili prilikom zamene postojećeg operativnog sistema na particiji.

Nakon pokretanja instalacionog diska otvara nam se prozor sa opcijama postavke jezika grafičkog interfejsa sistema, postavki vremena i jezika tastature na kojem želimo da radimo (slika 1). Svaka od datih mogućnosti klikom na pripadajuću listu padajućeg menija omogućava odabir između ponuđenih opcija što u svakom slučaju i treba uraditi kada se želi izvršiti prilagođavanje jezika grafičkog interfejsa i jezika tastature na srpski jezik. Po završenom odabiru kliknuti na Next dugme da bi se nastavilo sa procesom instalacije.

 

Slika 1


U sledećem koraku (slika 2) proces instalacije nam nudi nekoliko opcija i to: nastavak instalacije klikom na Install dugme koje dominira prozorom, zatim opciju da saznamo nešto više o tome šta treba znati pre početka same instalacije operativnog sistema, klikom na What to know before installing Windows link i vrlo korisnu opciju Repair your computer koja nam u kasnijem radu samog operativnog sistema može pomoći da rešimo problem i na taj način izbegnemo reinstalaciju celog operativnog sistema.

 

Slika 2


Ako kliknemo na Install dugme i nastavimo sa procesom instalacije, instalacioni proces je započeo sa konfigurisanjem instalacionog procesa i prikupljanjem osnovnih parametara neophodnih za instalaciju operativnog sistema kao što su pristanak na ugovor o korišćenju i upotrebi operativnog sistema između Microsoft kompanije i vas kao korisnika. Zbog toga je neophodno kliknuti na kvadratić potvrde, takozvani Check Box, da bi instalacija nastavila dalje. Kliknuti na Next dugme.

U sledećem prozoru (slika 3) dobijamo mogućnost odabira tipa instalacije operativnog sistema, odnosno možemo odabrati jednu od dve ponuđene opcije i to: opcija Upgrade sa kojom je moguće izvršiti instalaciju Windows 7 na već postojećem operativnom sistemu bez gubitka ličnih postavki, podataka i informacija. Upgrade opciju je moguće uraditi samo ako se na particiji već nalazi instalirana Windows Vista. Klikom na Custom (Advanced) opciju odabrali smo čistu instalaciju operativnog sistema pri čemu se gube svi podaci koji se eventualno nalaze na particiji na koju se instalira Windows 7.

 

Slika 3


Sledeći prozor instalacije nam omogućava rad sa particijama na hard disku (slika 4), njihovo konfigurisanje i odabir gde želimo instalirati Windows 7. Po završenom odabiru hard diska kliknemo na Next dugme pri čemu počinje drugi deo instalacionog procesa. u ovom trenutku instalacioni proces ima dovoljno informacija da bi započeo drugu fazu instalacije i konfigurisanja operativnog sistema.

 

Slika 4


Drugi deo instalacionog procesa se sastoji iz više celina i to: kopiranja potrebnih datoteka sa optičkog diska na hard disk računara, zatim počinje deo konfigurisanja i pokretanja izvršnih datoteka, nazvan Expanding Windows Files. Proces pokretanja i otpakivanja datoteka može nešto potrajati pa je neophodno sačekati da instalacioni proces završi svoj posao. 

 

 

Slika 5


Nakon toga se nastavlja proces instalacije dodatnih opcija operativnog sistema gde je i najuočljivija razlika između edicija Windows 7 operativnog sistema. Nakon završenog procesa instalacije dodatnih opcija instalacioni proces pokreće i konfiguriše instalaciju Update-a operativnog sistema u smislu instalacije neophodnih zakrpa. Po završenoj instalaciji svih Update-a instalacioni proces pokreće restart računara, a zatim i poslednju fazu instalacije, takozvani Completing Installation, pri čemu se vrši kreiranje i konfigurisanje dodatnih opcija neophodnih za rad sistema. Prilikom procesa restarta nije neophodna akcija od strane korisnika jer će instalacioni proces automatski nastaviti proces instalacije sistema.
Nakon ponovnog pokretanja instalacionog procesa pokreće se proces pripreme sistema za rad u šta spada pokretanje neophodnih servisa, procesa, drajvera i kreiranja prvog korisničkog naloga u novo instaliranom operativnom sistemu. Na instalacionom prozoru neophodno je definisati korisničko ime, u smislu odabira po želji i potrebi, a zatim isto to treba uraditi i za naziv samog računara na kom je operativni sistem instaliran (slika 6). Neophodno je obratiti pažnju da nisu svi karakteri dozvoljeni pri konfigurisanju malopređašnjih naziva. Kliknuti na Next dugme.

 

Slika 6


U sledećem prozoru (slika 7) instalacioni proces omogućava konfigurisanje lozinke za korisnički nalog pri čemu treba upamtiti da je korišćenje i konfigurisanje lozinke vrlo bitan parametar u radu svakog operativnog sistema, održavanju njegove sigurnosti i sigurnosti vaših podataka na vrlo visokom nivou. Istu lozinku treba uneti u oba polja radi potvrde i otklanjanja mogućnosti greške, a zatim i uneti kratak slogan koji vas može podsetiti na konfigurisanu šifru u slučaju da ste je trenutno zaboravili. Kliknuti na Next dugme.

 

Slika 7


Sledeći prozor instalacije (slika 8) omogućava definisanje i konfigurasnje opcije Windows Update-a kao bitnog faktora u održavanju visoke stabilnosti, pouzdanosti i sigurnosti samog operativnog sistema. Sasvim je uredu kliknuti na opciju Ask me later jer je ovu opciju moguće naknadno definisati korišćenjem Control panela.

 

Slika 8


U sledećem koraku definišemo vremensku zonu (slika 9) u kojoj se nalazimo jer na osnovu nje Windows 7 definiše i konfiguriše tačno vreme kao vrlo bitan podatak u samom radu operativnog sistema. Klikom na Time zone padajuću listu vršimo odabir vremenske zone, pri čemu je zona UTC +1 Belgarde, već podešena vremenska zona  za područje Srbije. Zatim je moguće manuelno definisati datum i vreme, mada će sam sistem automatski prilagoditi nakon određivanja vremenske zone. Kliknuti na Next dugme.

 

Slika 9


U situacijama da vam je računar već priključen na neku od računarskih mreža (Internet, lokalna mreža, itd.) instalacioni proces će to detektovati i ponuditi opciju automatske konfiguracije sistema u zavisnosti od tipa odabrane mreže. U slučaju da se radi o konekciji na Internet, treba odabrati opciju Public Network (javna mreža).

 

Slika 10


Nakon do sada unetih parametara i informacija instalacioni proces ima dovoljno resursa da može završiti instalaciju i prepustiti operativnom sistemu upravljanje resursima računara i vašim podacima.

 

Slika 11


Prilikom prvog logovanja na neki korisnički nalog proces traje nešto duže jer sistem konfiguriše postavke naloga, vizuelne efekte, sigurnosne procedure i sve ostalo što je neophodno za stabilan i siguran rad korisnika u svom okruženju. Nakon logovanja treba sačekati koji trenutak da se svi parametri i drajveri pokrenu nakon čega je moguć početak korišćenja, konfigurisanja i upotreba sistema i svih njegovih resursa.

 

 

Slika 12

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Izvođenje čiste instalacije Windows 7 1
  • Izvođenje čiste instalacije Windows 7 2
  • Izvođenje čiste instalacije Windows 7 3