Životni ciklus jednog izveštaja čine tri faze: kreiranje, upravljanje i korišćenje tj. pristupanje izveštaju. U ovoj lekciji neće se detaljnije objašnjavati svaka komponenta Reporting Services-a, već će se proći kroz faze kreiranja, upravljanja i pristupanja izveštaju. Na ovaj način upoznaćete se i sa ključnim komponentama Reporting Services-a.

Kreiraćemo jednostavan izveštaj korišćenjem wizard-a u Report Designer-u, koji omogućava kreiranje i podešavanje izveštaja. Report Designer se takođe može koristiti i za objavljivanje izveštaja. Nakon faze kreiranja prelazi se u fazu upravljanja izveštajem. U fazi upravljanja izveštajem koristićemo Report Manager. Na kraju, u fazi pristupanja kreiranom izveštaju koristićemo Report Manager za pregled izveštaja i njegov eksport u Microsoft Excel fajl.

 

Kreiranje izveštaja

Proces kreiranja izveštaja sastoji se od nekoliko koraka. Prvo treba definisati izvor podataka za Reporting Services gde su podaci koji će se koristiti u izveštaju uskladišteni. Za kreiranje izvora podataka potrebno je znati koji server i baza ili fajl čuvaju podatke, kao i koji korisnik im može pristupiti.

Drugi korak u izradi izveštaja je kreiranje dataset-a koji će se koristiti za izveštaj. Za kreiranje dataset-a potrebno je poznavati jezik i sintaksu koja će se koristiti za kreiranje upita nad odgovarajućom bazom podataka. Dataset takođe uključuje i pokazivač na izvor podataka i druge informacije koje se koriste za izvršavanje upita. Kada se koristi Report Server Project Wizard moguće je definisati samo jedan dataset, ali kasnije ćete naučiti kako se radi sa više dataset-ova u jednom izveštaju.

Treći i poslednji korak u izradi izveštaja je određivanje izgleda izveštaja koji pretstavlja šablon koji će Reporting Services da koristi za uređivanje i formatiranje izveštaja. Izgled izveštaja uključuje strukturu ili region u kojem su prikazani podaci, kao što je tabela ili matrica, u kojoj će podaci biti smešteni kad se izveštaj bude procesirao. Moguće je podešavati svojstva kao što su font, boja i format. Pored toga moguće je podešavati i svojstva stavki izveštaja.

Korišćenjem Report Server Project Wizard-a i Report Wizard-a, koji su ugrađeni u Report Designer, može se kreirati izveštaj. Kreiranjem novog izveštaja korišćenjem Report Server Project Wizard-a, kreira se Microsoft Visual Studio kontejner koji će sadržati izveštaj, projekat i solution. Ovi elementi se moraju imenovati i obezbediti lokacija na hard disku ili mreži gde će se čuvati.

 

Report Server Project Wizard

Sada ćete kreirati projekat pod nazivom Adventure Works.

 1. Pokrenite SQL Server Business Intelligence Development Studio. Možete zapaziti da je naziv aplikacije Microsoft Visual Studio. SQL Server Business Intelligence Development Studio je Visual Studio.
 2. Na File meniju, izaberite New, i kliknite na Project. New Project se pojavio. Šabloni su organizovani po Project Type-u.
 3. Kliknite na Report Server Project Wizard
 4. Ukucajte ime projekta: Adventure Works. Možete zapaziti da dok unosite tekst u polje Name, takođe se u polju Solution Name pojavljuje isti tekst. Kasnije možete izmeniti naziv solution-a, ako se predomislite. Projekat je kontejner za izveštaj, a solution je kontejner za jedan ili više projekata.
 5. U Location polje unesite lokaciju gde želite da smestite projekat.
 6. Kliknite na OK.

  Pojaviće se Welcome strana Report Wizard-a. Kao što možete da primetite ovaj wizard je drugačiji od Report Server Project Wizard-a. Report Server Project Wizard se koristi za kreiranje soltion-a, projekta i izveštaja u jednom koraku, a onda se pokreće Report Wizard. Report Wizard se može koristiti kad god je potrebno dodati izveštaj u postojeći projekat.
 7. Kliknite na Next.Povezivanje na Data Source

Sledeći korak Report Wizard-a daje mogućnost specificiranja informacija potrebnih za konekciju na bazu podataka. Potrebno je odrediti server i bazu koja sadrži podatke. Takođe je moguće, ukoliko je to potrebno, uneti podatke koje će Reporting Services koristiti za autentifikaciju prilikom slanja upita bazi podataka.

Kreiraćete izvor podataka koji definiše konekciju na SQL server bazu podataka rs2005sbsDW, korišćenjem Microsoft Windows autentifikacije.

 1. Unesite ime izvora podataka: rs2005sbsDW
 2. U Type padajućoj listi izaberite Microsoft SQL Server. Možete izabrati sedam tipova konekcije Microsoft SQL Server, OLE DB, Microsoft SQL Server Analysis Services, Oracle, Open Database Connectivity (ODBC), XML ili Report Server Model. Select The Data Source strana Report Wizard-a sada izgleda slično kao na slici.

 3. Nakon definisanja tipa konekcije možete ukucati konekcioni string u polje Connection string ili možete kliknuti na dugme Edit i koristiti Connection Properties dijalog boks za generisanje konekcionog stringa. Podrazumevano je da će izvor podataka koji kreirate ovde biti dostupan samo za izveštaj koji trenutno kreirate, što Vam omogućava da upravljate njegovim korišćenjem odvojeno od drugih izveštaja. Ukoliko čekirate Make This A Shared Data Source to će Vam omogućiti da ovaj izvor podataka deli više izveštaja, čime se olakšava održavanje izvora podataka. Kliknite na Edit i pojaviće se Connection Properties dijalog boks. Pošto je kao tip konekcije izabran Microsoft SQL Server u Data Source polju kao podrazumevana vrednost biće Microsoft SQL Server.
 4. U Server Name boks unesite (local)\SqlExpress.
 5. Izaberite Use Windows Authentication.
 6. Izaberite ili unesite rs2005sbsDW u Select Or Enter A Database Name padajuću listu. Connection Properties dijalog boks sada izgleda slično kao na slici.

 7. Da biste se uverili da je konekcija na rs2005sbsDW bazu dobro podešena, kliknite na dugme Test Connection, a nakon toga kliknite na OK.
 8. Kliknite zatim na OK kako biste zatvorili Connection Properties dijalog boks.
 9. Kliknite na Credentials. Pojaviće se Data Source Credentials dijalog boks.  Metode autentifikacije koje su ovde ponuđene su Windows Authentication, Use a single user name and password, obaveštavanje korisnika u toku izvršavanja da se autentifikuje, ili da se ne koristi autentifikacija uopšte.
 10. Kliknite na Cancel
 11. Kliknite na Next

 

Uzimanje podataka za izveštaj

U seledećem koraku Report Wizard-a kreiraćemo upit čiji rezultat izvršavanja će biti prikazan u izveštaju.

 1. Unesite u Query String polje upit iz fajla Sales Summary.txt koji se nalazi, u repozitorijumu kursa, u folderu Materijali\2_01. Sada strana Report Wizard-a izgleda kao na slici.  Upit koji ste kreirali je jedna od nekoliko stvari koje su uskladištene u dataset-u. Upit možete uneti direktno u polje Query String ili ga možete kreirati pomoću Query Builder-a koji se pokreće klikom na dugme Query Builder.
 2. Kliknite Next. Klikom na Next vrši se validacija upita koji ste kreirali. Ukoliko postoji neka greška ona će biti prikazana na dnu prozora. Nećete moći da nastavite dok kog ne otklonite grešku.Struktuiranje podataka u izveštaju

Nakon određivanja izvora podataka i kreiranja dataset-a spremni ste za razmatranje dizajna. Sada ćete izabrati tip izveštaja koji određuje kako će podaci biti struktuirani u izveštaju. U wizard-u možete izabrati samo dva tipa izveštaja: tabularni ili matrični. Takođe ćete urediti podatke unutar izabrane strukture i završiti sa izborom šablona kojim se određuje stil. Ovi koraci olakšavaju kreiranje izveštaja koji će lepo izgledati bez velikog truda, a na kraju imaćete šansu da izvršite još neka podešavanja pre nego objavite izveštaj.

1. Izaberite Tabular. Osnovna razlika između tabular i matrix tipa izveštaja je u tome što prvi ima fiksan broj kolona dok kod drugog broj kolona varira u zavisnosti od rezultata upita.
Kliknite na Next. Ako kliknete na Finish, ostale izmene izvršili biste korišćenjem Report Designer-a.

 

Smeštanje podataka u strukturu izveštaja

U ovom koraku Report Wizard-a klasifikovaćete podatke unutar tipa izveštaja koji ste izabrali. U ovom procesu određuje se kako će podaci biti grupisani i poredak u kojem će biti prikazani.

Pet polja koja se dobiju kao rezultat izvršavanja upita organizovaćete tako da će izveštaj prikazivati trenutni iznos prodaje (ActualSales) za svakog zaposlenog (Employee) u redovima detalja, grupisanim po teritoriji (SalesTerritoryGroup) i zemlji (SalesTerritoryCountry) gde je prodaja izvršena, sa stranom za svaku kalendarsku godinu (CalendarYear).

 1. Kliknite na CalendarYear i kliknite na dugme Page kako biste polje CalendarYear smestili u Displayed Fields listu. Svaka kolona koju vraća upit je povezana ili mapirana u polje za izveštaj i nalazi se u Available Fields listi dok se ne dodeli nekom regionu podataka koji se nalaze u Displayed Fields listi. Sekcija kojoj se dodeljuje polje određuje šta ćete videti u redovima detalja, agregacionim redovima ili oba tipa redova u izveštaju.

  Pošto koristite tabularni tip izveštaja, polja možete dodeliti strani (klikom na dugme Page), grupi (klikom na digme Group) ili sekciji detalja (klikom na dugme Details). Kada polje dodelite nekoj sekciji, biće označena odgovarajuća sekcija na uzorku na desnoj strani prozora. Za prebacivanje polja u određenu sekciju možete koristiti i drag-and-drop funkcionalnost. Da ste izabrali Matrix opciju na prethodnoj strani videli biste Design the Matrix umesto Design The Table stranu.
  Report Wizard izgleda kao na slici:

 2. Kliknite na SalesTerritoryGroup, pa zatim kliknite na dugme Group za prebacivanje polja u Group sekciju.

  Redosled kojim se dodaju polja u svaku sekciju određuje sekvencu kojom će podaci biti prikazani u izveštaju. Polja u Group sekciji biće prikazana odozgo na dole ili s leva na desno, zavisno od šablona koji ste izabrali u prethodnom koraku. Polja u sekciji Details biće prikazana u kolonama s leva na desno.
 3. Prebacite ActualSales u Details sekciju. Zatim to isto uradite i sa Employee.
 4. Kliknite na Employee i kliknite na Up dugme da biste pomerili Employee iznad ActualSales. Umesto dugmeta Up, možete koristiti drag-and-drop funkcionalnost.
 5. Kliknite na Next.

 

Izbor šablona

U ovom koraku Report Wizard-a prihvatanjem određenog šablona definišete izgled izveštaja.

 1. Izaberite Blok. Primetićete da se uzorak izgleda menja. Ovde se bira stil rasporeda u tabularnom izveštaju, koji kontroliše postavljanje redova detalja u odnosu na redove agregacije. Možete takođe uključiti i međuzbir ili omogućiti drilldown. Ovde morate izabrati stepenast ili blok raspored. Drilldown opcija je omogućena samo za stepenast raspored. Ako uključite drilldown u izveštaj korisnik će imati mogućnost da klikom na znak plus pored vrednosti jedne od kolona po kojima je izvršeno grupisanje, prikaže detalje ili klikom na znak minus sakrije detalje.
 2. Čekirajte Include Subtotals da biste uključili međuzbir u Vaš izveštaj.
 3. Kliknite na Next.
 4. Kliknite na svaki stil tabele kako biste pregledali stil u Choose The Table Style strani
 5. Kliknite na Bold da biste postavili stil za Vaš izveštaj.
 6. Kliknite na Next.

 

Završetak rada sa Report Wizard-om

Ostalo je još da se odredi lokacija Report Server-a koji će biti krajnje odredište Vašeg izveštaja kada se bude objavio kao i da se odredi ime izveštaja.

U ovoj proceduri obezbedićete URL Vašeg Report Server-a, specifikovati Adventure
Works folder za smeštanje izveštaja i imenovati izveštaj. Kada završite sa wizard-om bićete u mogućnosti da ga pregledate.

 1. Report Wizard trenutno izgleda kao na slici:  Lokacija za smeštanje je URL Report Server-a koji će hostovati izveštaj kao i folder u kojem će biti smešten izveštaj na serveru. Ovaj korak Report Wizard-a pojednostavljuje postavljanje svojstava projekta, ali zapravo ne vrši raspoređivanje ili objavljivanje izveštaja na Report Server-u. Možete zapaziti da je naziv podrazumevanog foldera isti kao i naziv projekta. Ako folder već ne postoji, biće kreiran kada budete radili razmeštanje izveštaja. Izveštaj će biti smešten u taj folder. U ovom korak ime servera neće biti validirano tako da ako ste uneli pogrešno ime, razmeštanje (deployment) neće proći. Tada je potrebno izmeniti svojstva u Solution Explorer-u što ćete naučiti kasnije.
 2. Kliknite na Next.
 3. Unesite Sales Summary u Report Name boks. Ako koristite isto ime izveštaja koji je već smešten na Report Server-u, prepisaćete ga novim izveštajem bez ikakvog upozorenja, samo ukoliko se izveštaji nalaze u istom folderu.
 4. U Report Summary boksu možete videti šta ste sve izabrali tokom kreiranja izveštaja korišćenjem wizard-a.
 5. Izaberite Preview Report da biste pregledali kreirani izveštaj.
 6. Kliknite na Finish.

 

Provera kreiranog izveštaja

Ako ste u poslednjem prozoru Report Wizard-a čekirali Preview report Report designer će prikazati izveštaj u Preview modu. Ukoliko to niste učinili izveštaj će biti prikazan u Layout modu, ali možete se prebaciti u Preview mod kad god to poželite klikom na Preview tab. Pregled kreiranog izveštaja je potreban da biste utvrdili da li se prikazuju podaci koje očekujete da vidite, da li su prikazani podaci dobro formatirani i da li je izgled izveštaja zadovoljavajući. Kada se izvrše sve dodatne korekcije izveštaja faza kreiranja izveštaja se završava objavljivanjem na Report Server-u, gde mu korisnici mogu pristupiti.

 1. 1. Kada se izveštaj prikazuje u Preview modu upit se izvršava, a rezultati upita se smeštaju u dataset i dodeljuju se odgovarajućim poljima. Zatim se izveštaj renderuje u skladu sa definisanim sekcijama i stilovima. U ovoj fazi format izveštaja i podaci se spajaju tako da se dobija izveštaj koji možete videti u Report Designer-u. U preview modu moguće je ostvariti interakciju sa izveštajem baš kao da je objavljen i dostupan na Report Server-u.

  Kao što možete primetiti polje CalendarYear je prikazano u gornjem levom uglu. Ispod CalendarYear, možete videti kolone u header-u tabele prikazane u redovima po grupama. Prva grupa je SalesTerritoryGroup, a druga grupa je SalesTerritoryCountry. Pošto su ova polja definisana kao grupe njihove vrednosti su prikazane samo u prvom redu detalja unutar grupe. U primeru možete videti količinu koju su prodali zaposleni iz Kanade koji pripadaju grupi North America. Red ispod tih detalja je međuzbir za Kanadu.

  Jednom kada se zatvori wizard ne može se ponovo vratiti na njega radi izmena.
 2. Spustite se na dno prve strane i zapazićete međuzbir za grupu United States. Pod međuzbir ove grupu podpadaju međuzbirovi iz Kanade i Sjedinjenih Država.
 3. Klikom na Next Page dugme na Preview toolbar-u premeštate se na stranicu za 2002. godinu. Svaku strana sadrži podatke za određenu kalendarsku godinu. Za navigaciju između strana možete uneti i broj strane u Preview toolbar.

 

Korekcija izveštaja

Možete zapaziti da je tekst u nekoliko kolona prelomljen. Takođe bilo bi dobro formatirati i brojeve. U layout modu moguće je izvršiti ove korekcije.

 1. Kliknitre na Layout tab. Sada je izveštaj prikazan u layout modu.
 2. Kliknite na bilo koju ćeliju tabele da bi se prikazali markeri za kolone i redove. Markeri kolona su sive ćelije koje se pojavljuju iznad tabele, a markeri za redove su sive ćelije sa ikonicama koje se nalaze na levoj strani tabele. Korišćenjem ovih markera mogu se modifikovati svojstva tabele.
 3. Postavite kursor između druge i treće kolone. Kursor će se promeniti u dvosmernu strelicu. Kliknite i vucite ivicu da biste proširili drugu kolonu na 1.5 inč. Na ovaj način ćete izbeći prelamanje teksta u drugoj koloni.
 4. Sada proširite Empoyee kolonu na 1.75 inča.
 5. Desnim tasterom miša kliknite na marker četvrte kolone iznad Actual Sales i zatim kliknite na Properties. Prikazaće se prozor Properties koji možete videti u donjem desnom uglu.
 6. Pronađite Format svojstvo u prozoru Properties i unesite C0 kako bi se završilo formatiranje polja kao valute bez decimalnih mesta. Pronađite Width svojstvo i unesite 1.25 inča.

Kliknite na tab Preview. Sada bi trebalo da se prikaže izveštaj bez problema sa prelamanjem teksta kao i formatirani brojevi koji pretstavljaju vrednost prodaje.

 

Objavljivanje izveštaja

Kreiranje izveštaja završava se njegovim objavljivanjem na Report Server-u.

 1. Na File meniju, kliknite na Save All.
 2. U Solution Explorer-u kliknite desnim klikom na Adventure Works projekat, otvara se padajući meni sa kojeg treba izabrati Properties. Adventure Works Property Pages dijalog boks će se pojaviti. Možete videti TargetReportFolder i TargetServerURL svojstva čije ste vrednosti postavili na Choose The Deployment Location strani Report Wizard-a.
 3. Kliknite na Configuration Manager.
 4. Proverite da li je Deploy check boks čekiran.
 5. Kliknite na Close, a zatim na OK.
 6. Na Build meniju, kliknite na Deploy Adventure Works.

Output prozor prikazuje progres razmeštanja. Razmeštanje je završeno kada vidite poruku u output prozoru koja Vam govori da je operacija uspešno završena.

Umesto razmeštanja solution-a imate mogućnost da uradite razmeštanje jednog ili više izveštaja unutar projekta ili solution-a. Izveštaj se objavljuje korišćenjem neke od ovih deployment opcija za njihov transfer iz Visual Studio-a na Report Server. Kao alternativa može se koristiti programirano objavljivanje korišćenjem skripte ili korišćenjem web aplikacije pod nazivom Report Manager.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Izrada prvog izveštaja 1
 • Izrada prvog izveštaja 2
 • Izrada prvog izveštaja 3