Report Definition File

Report Services generiše izveštaj koristeći definiciju izveštaja (report definition) koja opisuje podatke, šemu i svojstva izveštaja. Umesto korišćenja nekog programskog jezika za izradu izveštaja, kojim bi se kreirala serija instrukcija, može se koristiti Reporting Services za definisanje izgleda izveštaja. Korišćenje definicija umesto korišćenja serija instrukcija je poznato kao deklerativni model. Bez obzira na programski jezik koji se koristi za generisanje izveštaja na osnovu definicije, rezultat je isti i može se proizvesti u mnogo različitih formata.

Deklerativni model koji koristi Report Services je konstruisan kao kolekcija XML elemenata usklađen sa specifičnom XML šemom poznatom kao Report Definition Language (RDL). RDL je otvorena šema tako da se može proširiti od strane programera i komercijalnih softverskih kompanija, kako bi se podržala neka specijalizovana svojstva. Microsoft je razvio RDL da bi promovisao razmenu definicija izveštaja između onoga ko je proizveo izveštaj (report producer) i onoga ko ga koristi (report consumer).

Report producer je aplikacija koja se koristi za kreiranje definicije izveštaja. Takva aplikacija obično ima grafički korisnički interfejs (GUI), koji dozvoljava da se kreira definicija izveštaja bez pisanja bilo kakvog koda. Takođe može se razviti i sopstvena aplikacija koja će kreirati definiciju izveštaja.

Definicija izveštaja će biti transformisana u željeni izlazni format od aplikacije koja je poznata kao report consumer. Posao ovih aplikacija je da koriste upit koji je ugrađen u RDL da bi dobile podatke za izveštaj i da rezultat spoje sa setom instrukcija koje definišu izgled i osobine izveštaja. Mnoge komercijalne aplikacije za izveštavanje, kreiraju izveštaje u sopstvenom formatu, tako da se mogu koristiti samo sa aplikacijama određenog proizvođača. Odvajanjem izrade i korišćenja, izveštaji se mogu lako portovati sa platforme za izveštavanje jednog proizvođača na platformu za izveštavanje drugog proizvođača, kao što je Report Services.

 

Pripremanje izveštaja

Report Designer, sa kojim ste se već susreli, je intregrisan u Visual Studio. Pošto generiše definiciju izveštaja on pretstavlja report producer-a. Report Designer je lak za korišćenje i omogućava kreiranje mnogo tipova izveštaja od jednostavnih do prilično složenih. Iako ne znate nijedan programski jezik ili XML, Report Designer je dovoljno lak za korišćenje tako da možete kreirati atraktivan i informacijama bogat izveštaj. Ako ste pak iskusan programer, Report Designer sadrži sve alate potrebne za proširivanje mogućnosti Vašeg izveštaja.

Ranije ste za kreiranje projekta koristili Report Server Project Wizard. Sada ćete koristiti Report Server Project šablon za kreiranje projekta koji će sadržati izveštaj.

 1. Pokrenite SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 2. Na File meniju stanite na New i kliknite na Project.
 3. U New Project dijalog boksu kliknite na Report Server Project šablon koji se nalazi u Business Intelligence Projects folderu.
 4. Za ime projekta unesite My Adventure Works.
 5. Izaberite lokaciju na kojoj ćete snimiti projekat.


Kreiranje novog izveštaja

Sada ste spremni da dodate izveštaj u projekat. Još uvek Vam je na raspolaganju opcija da koristite Report Wizard za kreiranje izveštaja, ali ovog puta ćete kreirati prazan izveštaj bez korišćenja wizard-a.

 1. U Solution Explorer-u, desnim klikom kliknite na Reports folder, pozicionirajte se na Add i kliknite na New Item. Možete zapaziti da postoji i opcija Add New Report. Klikom na ovu opciju startuje se Report Wizard.
 2. U  Add New Item dijalog boksu, kliknite na Report šablon.
 3. Unesite ime izveštaja: Product Profitability.rdl. Morate uneti i ekstenziju .rdl u naziv izveštaja, kako biste bili sigurni da će Report Designer dobro interagovati sa fajlom u kojem je definicija izveštaja.
 4. Kliknite na Add. Videćete prozor kao na slici. Sada My Adventure Works projekat sadrži novi izveštaj.
Povezivanje na izvor podataka

Izvor podataka sadrži informacije o lokaciji gde se nalaze podaci kao što je server, naziv baze i dozvole potrebne za autentifikaciju. Izvor podataka može biti specifičan za izveštaj (report-specific) ili deljen (shared). Report-specific izvor podataka ne može se koristiti za druge izveštaje u projektu. Shared izvor podataka može se koristiti za nekoliko izveštaja, što olakšava upravljanje promenama ukoliko dođe do promene lokacije na kojoj se nalaze podaci ili ako se menjanu informacije vezane za autentifikaciju – potrebno je samo ažurirati deljeni izvor podataka umesto ažuriranja svakog izveštaja koji koristi report-specific izvor podataka.

 1. U Solution Explorer-u, desni klik na Shared Data Sources folder i klik na Add New Data Source.
 2. Promenite ime izvora podataka iz DataSource1 u rs2005sbsDW.
 3. Kliknite na Edit. Pojaviće se Connection Properties dijalog boks. Podrazumevani data provider je Microsoft SQL Server (SqlClient). Reporting Services može raditi sa bilo kojim OLE DB .NET data provider-om. Ako kliknete na Change možete promeniti data provider.
 4. U Connection Properties dijalog boksu, unesite naziv servera: (local)\SqlExpress.
 5. Izaberite Use Windows Authentication.
 6. U Select Or Enter A Database Name padajućoj listi izaberite rs2005sbsDW bazu.
 7. Kliknite na OK za povratak na Shared Data Source dijalog boks.
 8. Kliknite na OK kako biste završili sa kreiranjem izvora podataka. Solution Explorer prozor sada izgleda kao na slici. Shared Data Sources folder sada sadrži stavku rs2005sbsDW.rds

 Rad sa Dataset-om

Definicija izveštaja može sadržati jedan ili više dataset-ova. Svaki dataset je zapravo upit koji se koristi za prikupljanje podataka za izveštaj, ali on takođe sadrži pokazivač na izvor podataka i ostale informacije o podatku kao što je collation i case sensitivity. Svaka kolona u upitu postaće polje koje se može koristiti u izveštaju. Ranije ste kreirali dataset pomoću Report Wizard, a sada ćete ga kreirati bez pomoći wizard-a.

Unećete SQL upit koji vraća podatke iz view-a, a odnose se na troškove, prodate količine, količinu narudžbenica grupisanu po proizvodima, podkategorijama i kategorijama proizvoda u januaru 2003.

 1. Na Dataset toolbar-u, koji se nalazi u Data tab-u, izaberite <New Dataset…> iz padajuće liste kao što je pokazano na slici:  Prikazaće se Dataset dijalog boks kao na sledećoj slici:  Možete zapaziti da je izvor podataka postavljen na shared izvor podataka koji ste kreirali ranije pod nazivom rs2005sbsDW. Takođe možete kreirati novi privatni izvor podataka za izveštaj izborom New Data Source in the Data Source iz padajuće liste.

 2. Zamenite ime dataset-a sa DataDetail. Naziv dataset-a ne može sadržati razmak.
 3. Unesite sledeći SQL upit u Query string polje, kako biste definisali upit za dataset:

  select * from vProductProfitability
  where Year = 2003 and
  MonthNumberOfYear = 1


  Ovaj upit koristi view u bazi rs2005sbsDW koji je pripremljen posebno da obezbedi podatke potrebne izveštaju.

 4. Kliknite na OK.
 5. Kliknite na Run (dugme sa znakom uzvika) na Dataset toolbar-u da biste testirali upit. Document prozor sada izgleda kao na slici:  Upit se nalazi u gornjoj delu strane, a rezultat izvršavanja upita prikazan je u tabeli u donjem delu strane. Rezultat upita se ne čuva u definiciji izveštaja, već se on ovde prikazuje da biste videli da li upit vraća željene podatke.

 6. Klikom na Generic Query Designer dugme (levo od Run dugmeta) pokreće se Query Builder. Query Builder se može koristiti za kreiranje upita korišćenjem grafičkog korisničkog interfejsa, umesto kucanja celog upita.
 7. Na File meniju kliknite Save All.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Izrada izveštaja korišćenjem Report Designer-a 1
 • Izrada izveštaja korišćenjem Report Designer-a 2