Kategorije izlaznih uređaja

Nema svrhe imati moćan računar koji može da odradi najkomplikovanija izračunavanja, ukoliko nam na neki način ne saopšti rezulate tih izračunavanja i operacija. Zbog toga su nam neophodni izlazni uređaji. Postoji veliki broj izlaznih uređaja, ali svi spadaju u jednu od dve kategorije:

-         uređaji dizajnirani tako da ih ljudska bića razumeju

-         automatski uređaji.

Monitori

Kompjuterski ekran ili monitor je izlazni uređaj na koji su ljudska bića najviše naviknuta, obzirom da svaki personalni računar ima svoj monitor. Ekran se sastoji od velikog broja malih kvadrata koji se nazivaju pikseli (pixels). Broj piksela na ekranu naziva se rezolucija ekrana. Što ih je više, veća je rezolucija i bolji je kvalitet slike.

Slika koja se nalazi na ekranu nije statična, bez obzira što korisniku nekad tako izgleda. Ona se generiše nekoliko puta u sekundi od strane monitora. Ovaj proces se naziva osvežavanje ekrana (refreshing). Vremenski interval između dve uzastopne slike na ekranu naziva se refresh rate. Ovi vremenski intervali su veoma kratki i korisnici ih ne primećuju. Međutim, kod lošijih monitora gde je interval osvežavanja nešto duži, dolazi do zamora očiju korisnika. Zbog toga su osobama koje provode veliki deo vremena za računarom neophodni monitori za visokim vrednostima refresh rate-a.

Postoji veliki broj različitih monitora, koji se razlikuju međusobno po tome da li su u boji ili ne, koja im je rezolucija, koji je interval osvežavanja slike.

Štampači

Štampač je uređaj koji proizvodi štampanu kopiju (na papiru) izlaznih podataka računara. Slično kao i kod monitora, kvalitet štampača zavisi od nekoliko stvari: da li je u boji ili ne, sa koliko tačaka iscrtava sliku i dr. Međutim, kod štampača kvalitet zavisi i od toga na koji način se slika štampa. Postoji nekoliko vrtsa štampača, ali su najvažniji:

-         laserski

-         inkjet štampači

-         matrični štampači (dot matrix)

Laserski štampači koriste laser da proizvedu određeni elektrostatički naboj na listu papira, a zatim prskaju puder po papiru. Puder se lepi na delove sa nabojem. Laserski štampači postižu veliki kvalitet štampe i prilično su brzi u odnosu na ostale, ali i znatno skuplji. Sami troškovi održavanja laserskih štampača su niski.

Inkjet štampači prskaju mlaz mastila na deo papira. Kvalitet štampe može da bude veoma visok, ali su jako spori. Jeftini su, mada su im troškovi održavanja skupi.

Matrični štampači se razlikuju od prethodna dva po tome što imaju iglice koje udaraju traku sa mastilom po papiru i na taj način ostavljaju trag. Laserski i inkjet računari praktično nemaju delove koji dodiruju sam papir. Matrični štampači imaju nizak kvalitet štampe i prilično su spori. Danas izlaze iz upotrebe, ali se i dalje koriste u situacijama gde je važno napraviti dve kopije dokumenta u isto vreme, obzirom da je to moguće jedino ako postoji fzički dodir sa papirom. Primer za to su kase u supermarketima, gde se štampaju dva primerka računa, jedan koji ostaje u prodavnici i drugi koji se daje kupcu.

Sem pomenutih, jedan od važnih tipova štampača su ploteri. Oni koriste penkala koja se kreću po papiru i iscrtavaju različite crteže. Veoma su specijalizovani i koriste se npr. za arhitektonske crteže.

Kontrolni uređaji

Signali koje proizvodi računar nisu sposobni da kontrolišu neki drugi uređaj, kao što je na primer klima uređaj ili razne industrijske mašine. Zbog toga računari šalju svoje signale specijalnim kontrolnim uređajima koji se nazivaju aktuatori. Oni prihvataju signal od strane kompjutera i na osnovu njega menjaju (kontrolišu) rad određenog uređaja.

Zamislite sistem koji kontroliše temperaturu u nekoj hemijskoj reakciji. Kompjuter prima signal senzora za temperaturu i poredi ga sa parametrima koji su mu dati. Na osnovu tog poređenja, kompjuter donosi odluku da li treba da poveća temperaturu ili ne. Rezultat se šalje aktuatoru koji podešava uređaj.

Zadatak 6.1

Zaposleni u sekretarijatu neke škole štampaju više kopija istog dokumenta. Navedite dva razloga zašto je bolje da koriste laserki umesto inkjet štampača.

Odgovor:

-         cena štampanja (cena održavanje laserskog štampača je niža nego kod inkjet)

-         kvalitet štampanja (laserski štampači imaju bolji kvalitet štampe)

-         brzina štampanja (laserski štampači su brži)

Zadatak 6.2

Vozilo-robot je dizajnirano tako da održava pod fabrike čistim. Opremljeno je mapom fabrike, sa podacima o različitim objektima koji se nalaze unutar nje, i algoritmom koji mu daje instrukcije kuda dalje da se kreće.

1. Navedite dva problema koji mogu da se pojave, a koji nisu pokriveni mapom fabrike

2. Opišite ulazne i izlazne uređaje neophodne za sigurno kretanje vozila.

Odgovor:

1)      

-        Zaposleni u fabrici mogu da se nađu na putanji vozila.

-        Određeni objekti/stvari mogu da budu spušteni na mesto gde je na mapi ucrtan prazan pod

-        Zaposleni mogu da promene položaj nameštaja koji je ucrtan na mapi (stolice, stolovi i sl.)

2)

-        Radar ili senzori za dodir koji detektuju objekte na putanji

-        Senzori na točkovima koji mere broj obrtaja, kako bi se odredila razdaljina koju je vozilo prešlo

-        Način na koji bi se određivo smer kretanja na osnovu fiksiranih signala i onih dobijenih od senzora u toku rada

-        Zvučni ili svetlosni alarmni uređaj, koji bi se aktivirao kada je primećena prepreka na putanji

-        Kontrolni uređaj na točkovima koji bi kontrolisao brzinu i smer kretanja

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (1)    

  • Izlazni uređaji 1
  • Izlazni uređaji 2
  • Izlazni uređaji 3
  • Izlazni uređaji 4