Instalacija i konfigurisanje dodatnih hardverskih uređaja u Windows 7 sistemu se pokreće kroz opciju Devices and Printers na Start meniju ili kroz Control Panel. Klikom na Devices and Printers opciju otvara nam se prozor sa prikazanim svim priključenim uređajima na naš računar (slika 1). Uređaji koji mogu biti prikazani su širokog spektra - od mrežnih uređaja do štampača, skenera, digitalnih aparata i web kamerica.

 

 

Slika 1


Klikom na Add printer opciju na alatnoj traci pokrećemo čarobnjaka za instalaciju novog štampača. U sledećem koraku biramo tip štampača koji želimo instalirati, odnosno biramo između lokalnog štampača (onaj koji je direktno kablom priključen na računar) i mrežnog, odnosno štampača kome ćemo pristupati nekom od žičanih ili bežičnih konekcija (slika 2). Kliknemo na drugu opciju da bismo nastavili sa procesom instalacije.

 

 

Slika 2


Čarobnjak prvo pokušava da automatski detektuje novi uređaj i nakon što ga nije pronašao, daje nam mogućnost da to manuelno uradimo. Kliknemo na opciju Browse for printer, a zatim pokušamo pristupiti računaru na lokalnoj mreži na koji je priključen štampač. Klikom na ikonu udaljenog računara otvara nam se autentifkacioni prozor u kome je neophodno uneti korisničko ime i lozinku udaljenog računara. nakon što smo uspešno završili autentifikacioni proces, sistem će nam dozvoliti pristup deljenim resursima udaljenog računra među kojima je i štampač. Nakon selekcije štampača čarobnjak započinje proces instalacije neophodnih fajlova za pristup i rad sa udaljenim štampačem. Nakon što je instalacija završena čarobnjak će dodati ikonicu štampača preko koje možemo kontrolisati proces štampe dokumenta ili ako je dozvoljeno, i sam rad štampača.

Desnim klikom na ikonu udaljenog štampača i odabirom opcije Printer Properties dobijamo konfiguracioni prozor štampe i samog štampača gde možemo konfigurisati deljenje štampača među korisnicima, definisanje porta preko koga će sistem slati zadatke štampaču, upravljati tipom štampe i papira sa kojim se štampa, itd. (slika 3).

 

 

Slika 3


Drugi način upravljanja uređaima priključenim na računar je kroz Device Manager kome možemo pristupiti kroz System Properties, odnosno desni klik na Computer na Start meniju, a zatim klik na Properties opciju. Kliknemo na opciju Device Manager. Ovaj alat nam omogućava direktnu kontrolu i pregled stanja i osnovnih informacija o samom uređaju i kroz koji je korišćenjem opcije Show hiden devices moguće videti i takozvane skrivene uređaje u računaru. Zatim nam je na raspolaganju i opcija da sistem skenira stanje u potrazi za novoinstaliranim hardverom i uređajima.

Direktno upravljanje hardverskim uređajima se ogleda kroz opciju Enable/Disable čime možemo uključiti ili isključiti uređaj za upotrebu od strane korisnika ili samog sistema kao što je prikazano u primeru nad flopi disk drajvom (slika 4).

 

 

Slika 4


Zatim je tu i opcija sa kojom možemo redovno ažurirati drajvere za dati hardver i na taj način omogućiti bolje i stabilnije iskorišćenje postojećeg hardvera u računaru. Opcija se pokreće klikom na Update Driver software (slika 5) pri čemu se pokreće čarobnjak koji nam daje mogućnost automatske pretrage za novim softverom ili mogućnost manuelnog konfigurisanja istog. U slučaju da je najnovija verzija softvera već instalirana, čarobnjak će nas obavestiti o tome.

 

 

Slika 5

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Instalacija i konfigurisanje drajvera uređaja 1
  • Instalacija i konfigurisanje drajvera uređaja 2
  • Instalacija i konfigurisanje drajvera uređaja 3