HomeGroup je pojam uveden u Windows Vista operativnom sistemu radi omogućavanja lakšeg umrežavanja kućnih korisnika u malim mrežama. Cilj HomeGroup-a je da na što lakši i efikasniji način omogući pristup mrežnim i sistemskim resursima računara koji su članovi ove grupe, odnosno svim računarima kojima jedan ili više korisnika raspolaže. Windows 7 će automatski nakon učlanjivanja računara u ovu grupu definisati sva potrebna Share i NTFS ovlašćenja i na taj način maksimalno smanjiti potrebu za korisničkom intervencijom ili podešavanjima opcija sistema i mreže. Naravno, to ne znači da ih nije moguće manuelno definisati ili menjati. Konfigurisanje Homegroup-a je prikazano na sledećoj slici.

 

 

Opciji HomeGroup možemo pristupiti na dva načina koristeći Control Panel. Prvi način je da kroz Network and Sharing Centar pristupimo HomeGroup opciji, a drugi i jednostavniji način jeste da kliknemo na direktan link HomeGroup u Control Panel-u. Takođe, opcija naše mrežne lokacije mora biti postavljena kao Home Network da bismo mogli kreirati i konfigurisati HomeGroup. Klikom na dugme Create a homegroup pokrećemo konfigurisanje Home grupe.

 

 

U sledećem koraku dobijamo mogućnost konfigurisanja Homegroup opcija. Po Default-u je definisano da članovi grupe mogu deliti foldere dokumenta, slike, muzike, video zapisa i štampače. Neophodno je čekirati opcije koje želite deliti sa drugim članovima Home grupe.

 

Da bismo učlanili neki drugi računar u Home grupu, neophodno je da znamo lozinku grupe jer će biti zatražena od sistema tokom procesa učlanjivanja računara u grupu. Lozinku grupe možemo videti i štampati klikom na link View or print homegroup password nakon čega će nam se otvoriti novi prozor sa prikazom lozinke grupe. Na slici se vidi prikaz primera lozinke home grupe.

 

 

Lozinku grupe je moguće manuelno promeniti klikom na link Change homegroup password nakon čega će nam biti omogućena promena lozinke. Takođe, klikom na link Change advanced sharing settings dobijamo mogućnost manuelnog konfigurisanja opcija deljenja i uključenje mrežne opcije deljenja resursa kao što je vidljivost računara na mreži, deljenje fajlova i štampača preko mreže, deljenje javnih foldera u sistemu, menjanje nivoa mrežne enkripcije itd. Prilikom promena naprednih podešavanja sistem će tražiti da se ponovo ulogujete na svoj korisnički nalog da bi podešavanja bila primenjena. To u svakom slučaju i treba uraditi.

 


Možemo zaključiti da je HomeGroup opcija vrlo korisna i praktična za većinu kućnih korisnika jer omogućava veće zadovoljstvo korisnika operativnim sistemom uz istovremeno zadržavanje visokog nivoa sigurnosti sistema za članova grupe i kao i za podatke koji se nalaze na sistemu.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Home Group umrežavanje 1
  • Home Group umrežavanje 2
  • Home Group umrežavanje 3