Grafički korisnički interfejs (GUI)

 

Alfanumerički interfejs ili konzola

Rad na terminalu i na prvim personalim računarima nije bio jednostavan. Korisnik je sve naredbe koje računar treba da izvrši zadavao koristeći alfanumerički interfejs ili konzolu, odnosno, ekran monitora je bio crn, a korisnik je preko tastature unosio naredbe, i dobijao rezultate obrade u istom, tekstualnom, obliku.

 

 

Grafički korisnički interfejs

Jedan od glavnih razloga široke upotrebe personalnih računara je pojava grafičkog korisničkog interfejsa (Graphical User Interface, GUI). To je drugi način pomoću kog korisnik komunicira sa računarom. Svi podaci (fajlovi, folderi, programi) predstavljeni su pomoću vizuelnih elemenata kao što su ikone, prozori, meniji, dugmići, liste, itd. Ovakav način rada je mnogo komforniji, gotovo intuitivan, za čoveka. Računaru je potuno svejedno na koji način dobija naredbe.


 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Grafički korisnički interfejs (GUI) 1
  • Grafički korisnički interfejs (GUI) 2
  • Grafički korisnički interfejs (GUI) 3