Videli smo da grafičku celinu možemo kreirati u samom Premiere softveru i njoj dati neke dinamičke elemente. Statične titlove kreirane u Title generatoru Adobe Premiere i bilo koje importovane grafičke celine možemo takođe pretvoriti u dinamičke titlove. Pre svega, kada govorimo o importovanju grafičkih celina u naš projekat, one nam mogu doći u dva karakteristična oblika. U zavisnosti od vrste grafike, one mogu biti transparentne i netransparentne. Tehnički gledano, to zavisi u kom fajl formatu dobijamo te grafike, pa pojedini formati kao jpg ili bmp ne sadrže informaciju o transparentnim površinama unutar grafičke celine. Ali često i sama grafička celina, vizuelno, ne može sadržati transparentnost (logo kompanije, zastava države ili dokument koji želimo da prikažemo). Formati koji sadrže transparentnost (psd, ptl) omogućavaju nam manipulativnost, baš kao i titlovima kreiranim unutar Adobe Premiera. U samom Premiere softveru mi možemo generisati transparentnost na netransparentnim titlovima u meri u kojoj nam parametri same grafike to dozvoljavaju. Više o metodama transparentnosti u narednim lekcijama.
 
Grafičku celinu unosimo u Projekt panel, a potom određujemo njeno trajanje, njenim postavljanjem na Timeline u video kanal koji je na vrhu. Na taj način dobijamo slojevit vizuelni prostor ekrana, gde je naša grafika, u zavisnosti od veličine, vidljiva, dok u drugom ili nekom daljem sloju vidimo ostale video kanale sa Timeline Panela.

Kao i sve video klipove, audio klipove i ostale assets fajlove i grafike importujemo na dva načina:

 • Preko Menu bara  File >  Import...
 • i desnim klikom u Project Panel, pa iz padajućeg menija Import... 


 

 

Mišem iz Project Panela uzimamo grafiku i postavljamo je na željenu poziciju na našem Timeline Panelu. Sada statičnu grafiku imamo postavljenu u određenom vremenskom trajanju, sa određenim mestom početka i pozicioniranu na sredini ekrana.

 

Levim klikom mišem obeležimo klip grafike i potom nam se u Effect Controls otvara niz komandi kojima možemo da dinamiziramo naš titl.

 

 

Za Effect Controls Panel možemo reći da je podeljen na grafički deo koji je sa desne strane panela i koji prikazuje vremenski našu grafiku onako kako je prikazana i na tajmlajnu, i numerički deo koji je sa leve strane panela i u kom definišemo tri glavna parametra našeg titla.

 • Motion se odnosi na prostorne koordinate, položaj i veličinu grafike, na rotaciju i centar teže našeg titla ili grafike. Promenom ovih parametara u potpunosti možemo kontrolisati prostorni položaj naše grafike.
  • Position — pozicija Anchor Pointa naše grafike u odnosu na video format u kom je naš projekat. Vrednosti mogu biti pozitivne i negativne.
  • Scale — veličinu naše grafike od importovanih 100% možemo smanjiti ili povećati u željenom odnosu.
  • Uniform Scale — komandom možemo razdvojiti promenu vertikalne i horizontalne veličine naše grafike i nezavisno ih menjati.
  • Rotation  — komanda kojom određujemo rotaciju grafike koja može biti pozitivna (u smeru kazaljki na satu) i negativna (suprotna od kazaljki sata).
  • Anchor Point — središnja tačka titla ili grafike, koju, ako pomerimo, utiče na oblik kretanja ili rotacije cele grafike.
  • Anti-fliker — komanda kojom povećavamo “mekoću” (softness) grafike ili titla, ali na taj način takođe sprečavamo moguće treperenje titla na starijim televizorima.
 • Opacity je transparentnost cele grafike. Izražena je u procentima % i sa 0%  naša grafika je potpuno nevidljiva, dok 100% označava da je u punom intenzitetu.
 • Time Remapping je funkcija kojom menjamo brzinu klipa, ali kod grafika ova funkcija nema značaj pošto se brzina odvijanja (kretanja po ekranu) dinamičkog titla definiše keyframe strukturom na pojedinim Motion elementima.

Kako bi naš titl postao dinamički, moramo sve ove parametre pokrenuti i u vremenu. Znači da nije dovoljno definisati veličinu i poziciju, vidljivost i rotaciju naše grafike samo jednom, već to moramo uraditi za svaki vremenski trenutak kada je naša grafika vidljiva na ekranu.

Na levoj strani Effect Controls ispred svake od funkcija koje smo već opisali nalazi se ikona sata (štoperica) kojom, kada je aktivna, možemo memorisati različite vrednosti za tu funkciju u različitim vremenskim intervalima. To su key frejmovi koji u sebi sadrže sve informacije za dati parametar, a nalaze se na tačno određenom mestu na vremenskoj liniji (Timeline).

 

 

Kada je funkcija memorisanja aktivna, ikonica sata štoperice dobija i malu kazaljku koja označava da će svaka promena parametara te funkcije ostati memorisana i na desnoj strani Effect Controls Panela na mestu gde se nalazi Curent Time Indicator. U vremenu trajanja naše grafike menjaće se samo parametri koji imaju postavljene keyframes sa različitim parametrima.

Svaki novi keyframe možemo postaviti na dva načina. Kada promenimo bilo koji parametar neke od funkcija ili pomoću dugmeta Add/Remove Keyframe. U zavisnosti od toga da li je keyframe prvi ili poslednji ili se nalazi između dva key frejma, grafički je osenčen tako da i vizuelno znamo njegov položaj u grupi.

Pored toga što možemo da pomeramo Curent Time Indicator i na taj način dolazimo do određenog vremena na Timeline-u, ako već na nekom parametru imamo postavljene keyframes, komandama Go to Next Keyframe i Go to Previous Keyframe možemo direktno ići na vremensku poziciju na kojoj je keyframe. To je veoma korisna funkcija. Kada postavimo našu grafiku na Video kanal na Timeline-u i kada definišemo npr. Opacity u više keyframe tačaka, ovom funkcijom se možemo vratiti na te vremenske tačke i sada za njih definisati i druge funkcije, kao npr. Position ili Scale.

 

 

Retko kad titl ima u vremenu definisanu samo jednu funkciju. Kompleksne kretnje titla po ekranu mogu imati više desetina Keyframe-ova u više različitih funkcija.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Gotove grafičke celine kao dinamički titlovi 1
 • Gotove grafičke celine kao dinamički titlovi 2
 • Gotove grafičke celine kao dinamički titlovi 3