Globalizacija i Internet

Globalizacija i Internet - pojam

Globalizacija je rast i narastanje (trgovine i ekonomije) do svetskih razmera.

Internet je globalna računarska mreža.

Prva era globalizacije

Period XIX veka kada je došlo do prve velike liberalizacije u trgovini nazivamo Prvom erom globalizacije. U tom periodu zabeležen je dobar protok kapitala i radne snage koji se odvijao bolje nego ikad. Prvi veliki pomak u globalnoj trgovini

Traje sve do pocetka XX veka. Ipak, početak Prvog svetskog rata označava kraj Prve ere globalizacije

Druga era globalizacije

Period nakon zavrsetka Drugog svetskog rata, (kasnije i padom komunizma) može se okarakterisati kao nova era globalizacije. Glavni pokretaci globalizacije su tada institucje poput Medjunarodnog monetarnog fonda i Svetske tgovinske organizacije...

Globalizacija

Tokom poslednjih desetak godina „globalizacija“ je postala jedan od onih sveobuhvatnih koncepata uz pomoć kojih se ne samo analiziraju i objašnjavaju, već i kreiraju društveni, ekonomski i politički procesi savremenog sveta. Globalizacija oznacava novi stepen ekonomske, političke i kulturne integracije država i regiona sveta

Globalizatori

Postoje firme, organizacije ili brendovi koji trenutno diktiraju tempo globalizacije i stalno postavljaju nove ciljeve ostalim takmacima u beskonacnoj trci globalizacije. Samim tim oni se nalaze svuda u svetu i imaju kontrolu nad mikroklimama ostalih tržišta

Čemu teži globalizacija?

1.        Stvaranje globalnog sela - (brisanje drzavnih granica)

2.        Ekonomska globalizacija - (brza i uspešna saradnja)

3.        U menadžmentu, globalizacija označava, rast i širenje medjunarodnog tržišta

4.        Na polju softvera teži se internacionalizaciji i lokalizaciji softvera

Globalizacija

Globalizacija je prepoznatljiva po mnogim trendovima od kojih se većina razvila po završetku Drugog svetskog rata:

            - uvećanje protoka dobara

            - novca

            - informacija i

            - ljudi

            - razvoju tehnologija

            - razvoju organizacija i

            - pravnih i informacionih sistema

            ( npr. Internet )

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Globalizacija i informaciono društvo 1
  • Globalizacija i informaciono društvo 2
  • Globalizacija i informaciono društvo 3