Rizik

Rizik predstavlja manju ili veću neizvesnost u vezi sa očekivanim ishodom poslovne aktivnosti. Razlikuju se dve vrste rizika: poslovni i finansijski.  Poslovni rizik označava neizvesnost u vezi sa očekivanim poslovnim dobitkom. Određen fiksnim troškovima. Finansijski rizik se odnosi na rizik budućeg neto dobitka i odrećen je fiksnim rashodima. Kada preduzeće ima fiksne poslovne i finansijske rashode izlaže se poslovnom i finansijskom riziku. Kombinovano dejstvo ova dva rizika naziva se ukupnim ili totalnim rizikom.

 

Levridž

Levridž predstavlja jednu od metoda pomoću koje se procenjuju efekti poslovanja uz prisustvo navedenih fiksnih rashoda. Postoji poslovni, finansijski i kombinovani levridž.

 • Poslovnim levridžom se procenjuju efekti privređivanja sa fiksnim troškovima poslovanja.
 • Finansijskim levridžom meri se dodatni rizik zbog finansijskih rashoda.
 • Kombinovanim levrižom kvantifikuju se efekti poslovnog i finansijskog levridža na neto dobitak i stopu prinosa na sopstvena sredstva.

 

Poslovni levridž

Izračunava se:

 • P – broj proizvoda na postojećem obimu prodaje
 • C – prodajna cena po jedinici proizvoda
 • Tv – prosečni varijabilni troškovi po jedinici proizvoda
 • Tf – ukupni fiksni troškovi za posmatrani period

 

Finasijski levridž

Intenzitet dejstva finasijskog levridža zavisi od toga koji su fiksni rashodi na ime kamate pokriveni iz poslovnog dobitka, tj. dobitka pre kamate i oporezivanja. Faktor finansijskog levridža predstavlja relativan odnos poslovnog dobitka i dobitka pre oporezivanja i on se izračunava:

 • Pd – poslovni dobitak
 • Rk – rashodi na ime kamate
Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Finansijski i poslovni leveridž 1
 • Finansijski i poslovni leveridž 2
 • Finansijski i poslovni leveridž 3