Etička pitanja

Pojam etike

Etika (grč.ethos) običaj, navika, značaj, ćud.

Moral je skup nepisanih pravila i običaja koji utvrđuju međuljudske odnose i prosuđuju šta je dobro, a šta zlo.

Filozofija morala, filozofska disciplina koja istražuje poreklo, motive, normu i svrhu moralnog delovanja i prosuđivanja.

Razlikujemo autonomno gledište (po kojem je izvor morala u čoveku samom) i heteronomno gledište (izvor morala je izvan čoveka), zatim različite etike dobra (po kojima je svrha moralnog delovanja sreća ili  ugodnost ili korist) usavršavanje i slično.

Pojam morala

Moral je u nekoj sredini objektivan i nalazi se u obliku društvene svesti, sistema običaja, navika, normi. Nastao je kao zahtev društva za određenim ponašanjem, odnosno, principima koji određuju kakvo ponašanje treba da bude. On je relativan, nije isti u svim društvenim grupama i istorijskim periodima.

Moral je veoma sličan zakonu, za razliku od zakona on nema političkih ni ekonomskih sankcija te se oslanja na svest pojedinca i društva, a kao sankcije za nemoralno ponašanje javljaju se griža savesti, prekor ili bojkot okoline.

Moralom i njegovim vrednostima bavi se etika, filozofija morala – praktična filozofska disciplina.

Informatička etika

Društvo u kojem živimo naziva se "informatičko društvo" zbog krucijalne uloge ICT u njemu, informacione i komunikacione tehnologije su razlog nastajanja samog informatičkog društva. Informtičko društvo je već suočeno sa fundamentalnim etičkim i moralnim problemima, čija se složenonost i globalne dimenzije rapidno uvećavaju.

Koji je najbolji način da se napravi moralno "informatičko društvo"?

Naš zadatak je da formulišemo informatičku etiku koja će tretirati svet podataka, informacija, znanja i komunikacija kao novu sferu tj. “Infosferu"!

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Etička pitanja 1
  • Etička pitanja 2
  • Etička pitanja 3