Šta podrazumevamo pod estetskim načelima

 

Estetska načela su principi i postupci uz čiju pomoć se uskaladjuju medjusobni odnosi unutar svake kompozicije. One se temelje na:

 

-          sređivanju optičke harmonije unutar svakog likovnog (grafičkog prostora)

Harmonija znači spajanje, slaganje, sklad, sloga. Elementi moraju biti pridruženi

jedan drugom u skupove koji su slični po nekom svojstvu.

Harmonija stoji na pola puta između kontrasta i monotonije; elementi u svojoj

sličnosti nisu niti suprotni (kontrast) niti jednaki (monotonija).

 

 

 

-          uspostavljanju ravnoteže svih detalja kompozicije

Prema količinama vrednosti s obe strane ravnotežu delimo na:

1) simetričnu ravnotežu
2) asimetričnu ravnotežu
3) optičku ravnotežu

 

1) Simetrična ravnoteža

Simetriju poznajemo iz geometrije. Za simetriju su nam potrebna najmanje dva oblika koji zadržavaju udaljenosti među tačkama.. Ako kao primjer uzmemo dva geometrijska lika, trougao, vidimo da su moguće tri vrste simetrične ravnoteže, zavisno kako preslikavamo lik s jedne strane na drugu:

a) odrazna simetrija
b) translacija
c) rotacija

U prirodi možemo ravnotežu uočiti na klackalici:

Dvoje dece iste težine sede svako s jedne strane klackalice čineći simetričnu ravnotežu. Ako gledaju jedno prema drugom govorimo o odraznoj, a ako je jedno od njih okrenulo leđa govorimo o translaciji.

Simetrične kompozicije deluju statično, smireno i dostojanstveno.

2) Asimetrična ravnoteža

Primer asimetrične ravnoteže možemo predstaviti ukoliko na jednu stranu klackalice stavite kilogram gvoždja, a na drugi kilogram perja; težina će biti ista, ali količina i veličina će biti bitno različita.

Asimetrična ravnoteža djeluje dinamično i nemirno.

3) Optička ravnoteža

Optička se ravnoteža može gledati samo vizuelno, ne i matematički ili fizički. Određena je psihološkim utiscima koje stvara delovanje pojedinih likovnih elemenata, u zavisnosti od oblika, boje i njihovom mestu na površini.

Trougao će delovati teže od četvorougla. Trougao s vrhom okrenutim nadole deluje teži od trougla okrenutog prema gore. Obli oblici deluju lakši od uglastih.
Primarne boje djeluju teže od sekundarnih. Topli tonovi deluju teže od hladnih, svetli od tamnih, a intenzivne boje teže od degradiranih. Teži oblici načiniti će se u kompoziciji manjima od lakših zbog izjednačavanja težine.

Pri stvaranju uravnotežene kompozicije potrebno je dakle paziti na sve ove zakonitosti istovremeno i u skladu s njima korigovati oblike, boje, svetlost, veličine i položaje elemenata s kojima baratamo.

 

  

Primer optičke ravnoteže: crvena kugla i dve crvene mrlje drže ravnotežu celoj zeleno toniranoj slici.

 

-          ustanovljavanju jedinstva delovanja svih delova kompozicije sa psihologijom poruke koju određena celina u sebi nosi.

Jedinstvo u likovnim umetnostima označava objedinjavanje likovnih elemenata međusobno, likovnih elemenata s kompozicijskim načelima te objedinjavanje dve ili više likovnih tehnika.

To je težnja ka jedinstvenoj celini koja delu omogućava homogenost organizma. Potrebno je da sve likovne i tehničke snage pokrenute u svrhu oblikovanja likovnog dela teže jednom zajedničkom cilju, likovnom sadržaju. Likovni elementi moraju biti odabrani i međusobno uređeni kompozicijskim načelima u skladu sa oblikovnim načelom, idejom, sadržajem dela. To vredi i za odabir likovne tehnike - ako se želimo baviti linijom, uzet ćemo i motiv i tehniku koja nam to omogućava. Naravno, pravila se mogu i kršiti, ali ako se to ne čini s određenom namerom onda izgleda potpuno besmisleno.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (3) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Estetska načela 1
  • Estetska načela 2
  • Estetska načela 3
  • Estetska načela 4