Spot Healing Brush Tool (tačkasta alatka za ispravljanje) – ukoliko imate određenih nepravilnosti na slici ili detalja koje želite da prikrijete, ova alatka vam omogućava da ih uklonite „stapajući” ih sa slikom. Kao što četku koristite da biste slikali, tako ovom alatkom određene detalje prelazite i time činite da pikseli promene boju podudarajući se sa obližnjim teksturama, osvetljenjem, senkama. Jednostavno rečeno, ispravlja određeno, po vama loše mesto i „preboji” ga tako da to isto mesto i dalje izgleda kao da je bilo deo toga, birajući odgovarajuće nijanse boja, osvetljenje i teksturu. Alatka će imati najbolje rezultate na manjim mestima, koja su obično u veličini četke sa malim izmeštanjem na stranu. Što veću površinu pokušavate da ispravite, posebno ako je puna detalja, umesto ispravljanja slike, doći će do mrljanja. Sliku koja i nema nešto puno detalja, u svakom slučaju ćete lakše ispravljati. U opcionoj liniji imate dodatna podešavanja za ovu alatku. Pre svega, standardna opcija s leve strane u kojoj možete da promenite veličinu i oblik vrha četke, njenu tvrdoću i odstojanje na kojem će ispravljati dok prevlačite mišem preko željene površine a potom slede Blending modeli četke i tipovi ispravljanja:

 

 

 

 • Proximity Match - koristi piksele koji se nalaze na ivici selekcije da bi našao određene piksele na slici koje koristi kako bi tretirao izabrani deo slike.
 • Create Texture - koristi sve piksele koji su u okviru selekcije da bi stvorio teksturu kojom će tretirati selektovanu oblast.
 • Sample All Layers – uzima uzorak (Sample) sa svih slojeva. Možete da uključite ovu opciju, zatim kreirate novi sloj koji će biti aktivan. Taj novi sloj kreirajte iznad sloja sa kojeg želite da uzimate uzorak, tako da će sve promene biti izvršene na ovom novom sloju, ostavljajući originalani.
 • Tablet Pressure Controles Size – ukoliko koristite tablu za crtanje, pritisak olovkom kontroliše veličinu četke.
   


Healing Brush Tool (alatka za ispravljanje) – u toku rada sa pređašnjom alatkom, s obzirom da sa njom Photoshop sam detektuje mesta s kojima treba zameniti određeno, preko kojeg „bojite”, desiće se da vam se ne svidi rezultat i procena Photoshop-a sa kojom oblašću je trebalo ispraviti. Zato je tu alatka za ispravljanje uz pomoć koje sami možete da izaberete deo slike odakle će se pikseli preslikavati na deo koji ispravljate, izjednačavajući boju, teksturu i osvetljenost. Klikom na Alt, kursor će se pretvoriti u mali krug sa centrom. Mesto na koje kliknete mišem (izvor) dok držite Alt, biće određeno za kopiranje na mesto koje želite da „ispravljate”. Izvor ćete moći da vidite kako izgleda jer će sada vaš kursor miša biti pregled izvora, što vam olakšava dalje uklapanje i procenu da li će to mesto najbolje odgovarati kao zamena mesta koje vam se ne sviđa.

 

 

 

U opcionom baru imate dodatne opcije koje su na raspolaganju. Pored standardne promene veličine, tvrdoće i odstojanja (Brush) i Blending modela (Mode), primetićete pored ikonice za izbor četke mali pečat s leve strane. Klikom na njega otvoriće vam se Clone Source Panel (panel za kloniranje izvora) u grupi panela, koji vam omogućava da izvor koji ste izabrali obradite (smanjite, povećate, rotirate, itd.), a takođe i da izaberete do pet različitih izvora sa kojima ćete dalje raditi.

 • Source - bira kojim ćete izvorom piksela da tretirate. Izaberite Sampled ako hoćete da koristite piksele sa slike, ili Pattern, ako hoćete da koristite piksele sa šablona. Ako ste izabrali Pattern, izaberite šablon iz padajućeg menija:

 

 

 

 • Aligned - Ako želite da nastavite da semplirate sa oblasti gde ste prošli put stali (pre nego što ste pustili levi taster miša) čekirajte opciju Aligned (isto kao i kod Clone Stamp Tool).
 • Sample - iz padajućeg menija možete da izaberete:
  • Current Layer – predefinisano podešavanje, omogućava uzimanje uzorka samo sa trenutno izabranog lejera, drugim rečima izmene ćete moći da vršite samo na tom sloju.
  • Current & Below – Uzima uzorak svega što se nalazi na trenutno aktivnom sloju i ispod njega. Pruža vam mogućnost da recimo kreirate novi lejer iznad sloja sa koga želite da uzimate uzorak, i zatim preslikavate sa slojeva ispod na njega (novi sloj).
  • All Layers – uzima uzorak sa svih lejera (sem Adjusment Layer-a) i preslikava na trenutno aktivni sloj.
  • Turn on to ignore Adjustement Layers when healing – ukoliko ste u dodatnom lejeru (o tome ćemo pričati kasnije) radili neke ispravke boja, klikom na ovu komandu alatka će ignorisati sve te promene i raditi nezavisno od toga.
  • Tablet Pressure Controles Size – ukoliko koristite tablu za crtanje, pritisak olovkom kontroliše veličinu četke.

 

 

 

Upotreba alatki Healing Brush i Spot Healing Brush (pre i posle)

 
Patch Tool

Ovaj alat vam pruža mogućnost da popravite određeni deo slike koji selektujete, pikselima sa druge oblasti slike, ili pikselima šablona (Pattern). Ova alatka radi na sličnom principu kao i Healing Brush, tj. izjednačava teksturu, senčenje, providnost piksela koje uzimate za uzorak, bilo da su oni sa slike ili Pattern-a, stapajući ih sa područjem koje tretirate.

Izaberite Patch Tool iz Toolbox-a. Pobrinite se da u Options Bar-u bude izabrana opcija Source.

 

 

 

Iscrtajte selekciju oko oblasti na slici koju želite da tretirate. Kada ste zatvorili selekciju, kliknite na nju i ne puštajući prevucite je iznad oblasti sa kojom želite da je zamenite. Momentalno ćete u oblasti koju zamenjujete dobiti Preview. Kada budete zadovoljni izgledom, pustite levi taster miša.
 
Ako želite da vam selekcija koju ste načinili bude „zakrpa”, kliknite na opciju Destination, pa klikom na selekciju i njenim prevlačenjem na neku oblast krpite tu oblast selekcijom. Da bi se akcija izvršila, potrebno je da pustite levi taster miša kada ste iznad željene oblasti.

Držeći taster Shift, možete dodavati nove oblasti koje označite prevlačenjem već postojećoj selekciji.

Držeći taster Alt, oduzimate od postojeće selekcije deo koji označite prevlačenjem.

Držeći pritisnute tastere Alt i Shift i prevlačenjem preko postojeće selekcije, ostaju aktivne oblasti selekcije koje su nastale presecanjem nove i stare selekcije.

 
 
Red Eye Tool

Ova alatka uklanja efekat „crvenih očiju” sa fotografija ljudi ili životinja, nastao usled korišćenja blica. Ovaj efekat nastaje prilikom korišćenja blica u zatamnjenim prostorijama, reflektovanjem svetla o mrežnjaču subjekta.

Alatka Red Eye Tool se nalazi u Toolbox-u. Izaberite je, zatim kliknite na crvenu oblast oka. Ako niste zadovoljni rezultatom, poništite izmenu (Undo) i podesite neke od opcija alata u njegovom Options Bar-u:

 

 

 

 • Pupil Size – povećava ili smanjuje oblast koja se tretira sa Red Eye Tool-om.
 • Darken Amount – zadaje vrednost potamnjenja koje će se izvršiti.

 

Clone Stamp Tool

Ova alatka preslikava jedan deo slike drugim, ili jedan deo dokumenta delom drugog dokumenta (oba dokumenta moraju biti otvorena i biti u istom Color modelu). Možete i deo jednog lejera da preslikate na drugi. Alatka je veoma korisna ako želite da duplirate neku oblast slike ili uklonite neželjene objekte. Za razliku od Healing alatki, izvor koji nanosite na željeno mesto neće poprimiti nikakve dodatne karakteristike poput boja, tekstura i senčenja, već će bukvalo biti prenet.

Alat radi na taj način što prvo definišete Sampling Point, tj. oblast sa koje želite da kopirate. Ovo vršite tako što izaberete Clone Stamp Tool  iz Toolbox-a i pritisnete Alt, zatim kliknete na Sampling Point. Na raspolaganju vam je niz opcija za ovu alatku. Pored standardnog izbora veličine četke i oblasti koje će prekrivati (Brush), ovde takođe imate ikonice za otvaranje grupa panela, a to su Brush Panel i Clone Source Panel.

 • Brush – menjate veličinu četkice, tj. veličinu oblasti koju ćete preslikavati.
 • Mode – menjate pod kojim Blending modom želite da se preslikavanje izvrši.
 • Opacity – kontroliše prozirnost sloja koji se duplira.
 • Flow – kontroliše „protok”, slično kao kod Brush Tool-a.
 • Airbrush – simulira Airbrush alat.
 • Aligned – Kada uzimate uzorak (Sample) neke oblasti i počnete da je duplirate, primetite kako na ekranu postoje dva krstića, jedan u centru kruga, koji vam pokazuje na koju oblast trenutno preslikavate, a drugi, veći krstić sa koje oblasti trenutno uzima uzorak. Veći krstić uvek prati manji krstić koji je u krugu dok ne pustite taster miša. Kada ponovo krenete da duplirate, veći krstić se vraća na oblast sa koje ste započeli sempliranje na početku. Ako ne želite da se ovo desi, već da nastavite da uzimate uzorak sa oblasti gde ste prošli put stali (pre nego što ste pustili levi taster miša) čekirajte opciju Aligned.
 • Sample – iz padajućeg menija možete da izaberete:
  • Current Layer – predefinisano podešavanje. Omogućava uzimanje uzorka samo sa trenutno izabranog lejera, drugim rečima - izmene ćete moći da vršite samo na tom sloju.
  • Current & Below – uzimate uzorak svega što se nalazi na trenutno aktivnom sloju i ispod njega. Pruža vam mogućnost da, recimo, kreirate novi lejer iznad sloja sa koga želite da uzimate uzorak i zatim preslikavate sa slojeva ispod na njega (novi sloj).
  • All Layers – uzima uzorak sa svih lejera (sem Adjusment Layer-a) i preslikava na trenutno aktivni sloj.
 • Tablet Pressure Controles Size – ukoliko koristite tablu za crtanje, pritisak olovkom kontroliše veličinu četke.

 

 

 

Clone Tool - preslikavanje oblasti desno na levi deo slike

 

 

Blur Tool

Ovaj alat služi za ublažavanje oštrih ivica na slici, kao i za smanjivanje detalja na njoj. Što više bojite na slici njime, ona postaje sve zamagljenija.

 

 

 

Opcije ovog alata su:

 • Brush - podešava veličinu četke i njenu tvrdoću, kojom će biti obuhvaćena oblast koju zamagljujete.
 • Toggle the Brush Preset – otvara panel Brush u grupi panela.
 • Strenght - podešava količinu zamagljenja koja će biti primenjena na sliku.
 • Sample All Layers - uzima uzorak (Sample) sa svih slojeva. Možete da uključite ovu opciju, zatim kreirate novi sloj koji će biti aktivan. Taj novi sloj kreirajte iznad sloja sa kojeg želite da uzimate uzorak, tako da će sve promene biti izvršene na ovom novom sloju, ostavljajući originalani netaknut.
 • Tablet Pressure Controles Size – ukoliko koristite tablu za crtanje, pritisak olovkom kontroliše veličinu četke.
   

Sharpen Tool

Ovaj alat povećava kontrast duž ivica slike, izoštravajući ih i čineći ih jasno uočljivim. Ako preko iste oblasti pređete više puta, ovaj efekat će postati uočljiviji.

 

 

Opcije koje su vam na raspolaganju:

 • Brush – podešava veličinu četke i njenu tvrdoću, kojom će biti obuhvaćena oblast koju izoštravate.
 • Toggle the Brush Preset – otvara panel Brush u grupi panela.
 • Strenght – podešava količinu efekta koji će biti primenjena na sliku koju izoštravate.
 • Sample All Layers – uzima uzorak (Sample) sa svih slojeva. Možete da uključite ovu opciju, zatim kreirate novi sloj koji će biti aktivan. Taj novi sloj kreirajte iznad sloja sa kojeg želite da uzimate uzorak, tako da će sve promene biti izvršene na ovom novom sloju, ostavljajući originalani netaknut.
 • Protect Detail – kada je štiklirano, štiti detalje na delu slike koji obrađujete.
 • Tablet Pressure Controles Size – ukoliko koristite tablu za crtanje, pritisak olovkom kontroliše veličinu četke.

 

Smudge Tool

Smudge Tool simulira efekad kada prelazite prstom preko vlažne boje. Alatka, u trenutku kada kliknete na neku površinu, uzima postojeće boje i kako povlačite miša, pretapa ih, slično kao Mixer Brush alatka.

 

 

 

Dodge/Burne Tool (alatka za posvetljivanje/potamnjivanje)

Dodge i Burne Tool su alatke koje se koriste za posvetljivanje/potamnjivanje delova na slici preko kojih prelazite četkom, kao da bojite. Što više puta pređete preko površine kursorom, ta će površina biti tamnija/svetlija. U ponuđenim opcijama možete izabrati četku i njenu tvrdoću, kao i otvoriti grupu panela Brush radi dalje obrade.

 

 

 

 

Primer efekta Dodge i Burn alatki

 • Range – izaberite da li želite najviše da promenite svetle, tamne ili oblasti srednje vrednosti
 • Exposure – količinu izloženosti svetlih/tamnih promena
 • Enable Airbrush Mode – simulira Airbrush alat
 • Protect Tones – važna opcija koja Vam štiti tonove prilikom posvetljivanja/potamnjivanja
 • Tablet pressure controles size – ukoliko koristite tablu za crtanje, pritisak olovkom kontroliše veličinu četke

 

Sponge Tool

Sponge Tool utiče na zasićenost/nezasićenost boje. Oblasti preko kojih prelazite, držeći taster miša, postaju ili zasićenije bojom (Saturation) ili gube na zasićenosti (Desaturation), što možete podesiti u opcionom baru (Mode), kao i protok boje (Flow).

 

 

 

 

Efekat alatke Sponge sa opcijom Desaturate i Saturate

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Alatke za retuširanje 1
 • Alatke za retuširanje 2
 • Alatke za retuširanje 3
 • Alatke za retuširanje 4