Opcija ažuriranja operativnog sistema omogućava instalaciju ispravki i poboljšanja samog operativnog sistema što mu omogućava dugotrajan stabilan i siguran rad. Alat se naziva Windows Update i pokreće se korišćenjem ikonice na Control Panel-u. Svedoci smo velikog prisustva raznih vrsta zlonamernog softvera namenjenog kako preuzimanju informacija i podataka, tako i onesposobljavanju računara i celih računarskih sistema. Zlonamerni softver se infiltrira na računar na različite načine: sufrovanjem Internetom i preuzimanjem neproverenog sadržaja, putem elektronske pošte, pokretanjem neproverenih diskova itd. Redovno ažuriranje operativnog sistema i aplikacija u saradnji sa antivirusnim programima i Firewall zaštitom omogućava vrlo visok stepen sigurnosti kako računara tako i podataka koji se nalaze na njemu. U pitanju je besplatna mogućnost preuzimanja najnovijih ispravki i poboljšanja direktno sa Update servera Microsoft kompanije. Za korišćenje ovog alata je obavezno korišćenje internet konekcije jer se sinhronizacija vrši preko Interneta. Na slici je dat primer glavnog prozora Windows Update-a.

 

 

Ovaj alat nam nudi nekoliko načina korišćenja same aplikacije. Klikom na opciju Change settings sa leve strane glavnog prozora dobijamo mogućnost promene načina korišćenja same aplikacije. Aplikaciju ili servis možemo isključiti i na taj način ne koristiti ovaj besplatan i korsitan servis čime dovodimo operativni sistem i aplikacije u nepotreban rizik, zatim je možemo konfigurisati da nas samo obaveštava da su nove „zakrpe” dostupne, ali da ih ne preuzima sa Microsoft servera i da ih ne instalira. Kao treća opcija je mogućnost automatskog preuzimanja najnovijh zakrpa, ali da ih korisnik manuelno instalira u određenom vremenu. Kao poslednja opcija je automatsko preuzimanje i instalacija najnovih zakrpa na bazi dnevne i nedeljne provere Update-a.

 

 

Odabir opcije koja će biti korišćena zavisi od potreba korisnika, ali ako želite da operativni sistem uvek bude ažuriran poslednjim zakrpama i poboljšanjima, treba koristiti opciju Install updates automatically jer omogućava automatsku proveru i instalaciju potrebnih zakrpa sistema na redovnoj bazi.

Klikom na opciju Check for updates sa leve strane glavnog prozora pokrećemo manuelnu proveru potrebnih zakrpa i poboljšanja operativnog sistema. Odmah nakon klika na opciju, sistem pokreće proces konekcije na Update servere i proveru potrebnih zakrpa.

 

 

Nakon nekoliko trenutaka dobićemo povratnu informaciju o broju potrebnih zakrpa, mogućnost odabira zakrpa koje želimo da instaliramo na računar i njihovu ukupnu veličinu koja će biti preuzeta sa Update servera.

 

Klikom na neki od datih linkova (na Important updates ili na Optional updates) dobijamo mogućnost odabira koju zakrpu želimo instalirati, a koje ne. To ćemo uraditi jednostavnim čekiranjem ili odčekiranjem kvadratića ispred pripadajuće zakrpe.

 

 

Nakon odabira zakrpa koje želimo instalirati na računar, neophodno je kliknuti na dugme Install updates da bi proces preuzimanja i instalacije zakrpa započeo. Može se desiti da nakon završene instalacije zakrpa bude neophodan restart računara pa ga u svakom slučaju treba restartovati da bi se instalirane zakrpe pravilno primenile na operativan sistem i aplikacije. 
 

 

Proces instalacije može potrajati nekoliko minuta, a sve u zavisnosti od broja i veličine zakrpa koje se instaliraju. Aplikacija će nas obaveštavati o trenutnom stanju zakrpa koje se instaliraju. Nakon završenog procesa instalacije zakrpa aplikacija će nas obavestiti o tome i ponuditi opciju restarta računara. Klikom na dugme Restart pokrećemo proces ponovnog pokretanja računara.

 

 

Takođe, klikom na opciju View update history na glavnom prozoru aplikacije možemo pregledati već ranije instalirane zakrpe na računaru.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Ažuriranje sistema 1
  • Ažuriranje sistema 2
  • Ažuriranje sistema 3