Da bismo mogli neki dokument poslati na štampu, neophodno je korišćenje neke aplikacije koja će pripremiti i formatirati dokument za štampu. Najčešće se radi o tekstualnim editorima kao što su Notepad, WordPad, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Open Office ili drugim, ali to mogu biti i neke druge aplikacije kao što su inženjerski programi, programi za obradu slika i fotografija itd. Svaka od ovih aplikacija ima ugrađene opcije za podršku štampanja u obliku komandi Print, Print preview, Page setup itd. Na slici je dat primer komandi štampe u Microsoft Word 2010 aplikaciji.

 

 

Opcije štampe nam omogućavaju fino konfigurisanje dokumenata koji će biti poslati na štampu. Prednost ovih mogućnosti se ogleda u tome što sami odlučujemo o tome kako će na kraju izgledati odštampani dokument, čak i bez nekih velikih promena u podešavanjima opcija za štampu. To znači da većina naprednih tekstualnih editora već unapred ima zadate neke parametre štampe koje omogućavaju korisniku da bez nekog velikog predznanja može korektno odštampati većinu dokumenata. Neke od tih predefinisanih opcija bile bi margine papira, tip papira, orijentacija papira itd. Dovoljno je da korisnik poznaje o kom tipu podešavanja se radi i da ih može prilagoditi svojim trenutnim potrebama.

Da počnemo od početka. Nije nevažan podatak o tome koju veličinu papira će korisnik koristiti da bi odštampao dokument. Na osnovu ovog podatka aplikacija, a i sam štampač prilagođavaju izgled koji će imati odštampani dokument. Na primer: da ne postoji ova opcija, aplikacija (a ni štampač) nikako ne bi mogla da odredi da li će dokument biti odštampan na papiru neke standardne veličine koji se koristi u svakodnevnoj upotrebi ili je namera korisnika da odštampa neki veliki pano. U svakom slučaju, bilo bi vrlo teško precizno odrediti potrebnu veličinu da bi se dokument korektno odštampao na datom papiru. Klikom na opciju izbora veličine papira koji će biti korišćen pri štampanju dokumenta dobijamo mogućnost odabira neke od standardnih veličina papira za štampu, kao što je A3, A4, Letter itd.

 

 

Sledeći bitan parametar u procesu pripreme dokumenta za štampu je određivanje orijentacije papira. Moguće su dve opcije: portret (vertikalno orijentisan papir) i Landscape (horizontalno orijentisan papir). Klikom na datu opciju dobijamo mogućnost određivanja orijentacije papira.

 

Sledeći korak je određivanje margina koje će biti primenjene pri procesu štampanja dokumenta. Klikom na odgovarajuću opciju imamo mogućnost menjanja margina po ponuđenim opcijama ili da kreiramo sopstvene margine. Na sledećoj slici je dat primer.

 

 

Napredne opcije štampe nam takođe omogućavaju izbor da li želimo da štampamo dokument sa obe strane lista papira ili samo na jednoj, kao i opcije koje omogućavaju štampanje više strana dokumenta na jednom listu papira. Ova opcija se najčešće koristi radi uštede utroška papira i boje štampača.

 

Nakon definisanja ovih i sličnih opcija štampe možemo odrediti broj kopija koji će biti odštampan, a zatim kliknuti na dugme Print da bi dokument bio i fizički prosleđen štampaču na štampu.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Štampanje dokumenata 1
  • Štampanje dokumenata 2
  • Štampanje dokumenata 3