Backup i restauracija podataka su jedan od kritičnih faktora u radu svake organizacije i pojedinačnog korisnika. Njima omogućavamo da kritični podaci ostanu sačuvani i sigurni od trajnog gubitka što može imati velike konskvence naročito kada su organizacije u pitanju. Windows 7 operativni sistem sadrži ugrađen alat za Backup podataka i njihovu restauraciju. Naziva se Backup and Restore i nalazi se na Start meniju u folderu Maintenance. Takođe, moguće je pokrenuti aplikaciju kroz Control Panel klikom na Backup and Restore link. Na sledećoj slici je dat prikaz Default-nog prozora aplikacije.

 

Slika 1


Alat nam daje mogućnost kreiranja Image fajla sistema kao i kreiranje diska za oporavak operativnog sistema u smislu otklanjanja Start up grešaka. Da bismo pokrenuli proces Backup-a neophodno je kliknuti na link Set up backup nakon čega se pokreće čarobnjak koji će nas voditi kroz proces konfigurisanja Backup-a. Zatim moramo definisati gde želimo čuvati kreirani Backup fajl. Aplikacija po Default-u nudi particije na kojima se ne nalazi instaliran operativni sistem i dodatnu mogućnost čuvanja Backup fajla preko mreže.

 

Slika 2


Nakon odabrane destinacije za čuvanje Backup fajla neophodno je uneti koje podatke želimo da sačuvamo. Nude se dve opcije - da sistem odabere podatke bitne za čuvanje i druga opcija je da to korisnik uradi manuelno. Ako je opcija manuelnog odabira fajlova za čuvanje odabrana, u sledećem koraku čarobnjak nam nudi mogućnost slekcije pojedinačnih fajlova i foldera koji će biti čuvani kroz Backup proces.

Sada Backup aplikacija ima dovoljno informacija i startuje proces Backup-ovanja podataka po zadatim parmatrima. Trajanje Backup procesa je u direktnoj zavisnosti od količine podataka koji se Backup-uju i stanja operativnog sistema, odnosno brzine procesora. Nakon što Backup proces završi svoj deo posla, od kritične važnosti je da Backup fajlove kopiramo na drugu lokaciju da bismo sprečili eventualne gubitke svih podataka u računaru. Na slici je dat proces Backup-a podataka.

 

Slika 3


Prilikom restauracije podataka iz Backup fajlova neophodno je definisati koje fajlove želite restaurirati i na koju lokaciju, orginalnu ili neku drugu. Sav ostali deo posla obavlja sama aplikacija. Preporučljivo je da se Backup podataka kreira u određenim vremenskim intervalima koji se za organizacije kreću  na dnevnoj bazi - da bi se sprečio bilo kakav gubitak podataka kao i Backup sistema najmanje jednom mesečno. 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Čuvanje i restauracija podataka korišćenjem Windows Backup-a 1
  • Čuvanje i restauracija podataka korišćenjem Windows Backup-a 2
  • Čuvanje i restauracija podataka korišćenjem Windows Backup-a 3